Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Diskussion och handlingar inför och efter årsmötet 2009

Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Banjo-Herren » sön 24 maj, 2009 16:05

Nu har alla som uppgivit en korrekt email-adress vid sin senaste turneringsanmälan fått kallelse via email. Det här har ni fått:

"Scrabbleförbundet hälsar härmed alla årets och fjolårets medlemmar varmt välkomna till årsmöte i förbundet!


Tid: Lördag 13 juni kl 13.00.
Plats: Kvarterslokalen på Frejs väg (jämna nummer) i Norsborg, Botkyrka.
Förtäring? Förbundet bjuder på kaffe, te och glass.
Vägbeskrivning: För bilresenärer – Bästa vägbeskrivning får ni genom att gå in på exempelvis www.hitta.se och slå in "Frejs väg 2, NORSBORG". Om du åker kollektivt, ta röd linje mot Norsborg till ändstationen. När ni passerat spärrarna går ni ut genom utgången direkt till vänster, den som leder till busshållplatsen. Väl ute, sväng vänster och gå tills ni kommer till ett övergångsställe där ni går över. Fortsätt så framåt det går utan att lämna asfalten längs Hundhamravägen. Gå över valfritt av de tre första övergångsställena över Hundhamravägen. Den första gatan till vänster är Frejs väg. Kvarterslokalen ligger intill vägen och kännetecknas dagen till ära av att det står Scrabble-kartonger i fönstren. Är det några problem att hitta, ring Johan Berner på 0707-423888.

Meddela gärna att ni kommer genom att svara på detta mail. För er som har Facebook kommer det även att finnas möjlighet att anmäla deltagande där.

Dagordning för årsmöte den 13 juni 2009 (tillägg till denna dagordning kan komma att göras)

1. Fastställande av röstlängd
2. Beslut om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse och bokslut
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelse
8. Val av styrelse
9. Val av två revisorer
10. Val av valberedning
11. Fastställande av avgifter
12. Fastställande av budget
13. Propositioner
14. Motioner
15. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar: Detta utskick innehåller kallelse till mötet och dagordning. För verksamhets-berättelse, eventuella motioner med mera hänvisas till Scrabbleförbundets sajt. Om du ändå vill ha samtliga handlingar per post, kontakta styrelsen (mejladressen ovan eller slå en signal till Johan på 0707-423888).

Har du en motion till årsmötet lämnar du enklast in den genom att publicera den på Svenska Scrabbleförbundets forum: viewforum.php?f=28. Motioner ska vara inlämnade senast två veckor före årsmötet, d v s 30 maj 2009.

Efter årsmötet är alla som vill välkomna till Ordförandens lägenhet, på gångavstånd från möteslokalen, för att spela alla möjliga andra spel utom Scrabble tills vi inte orkar mera. Det finns vid dags dato 216 olika spel att välja mellan.

Varmt välkomna!
Styrelsen
genom Johan Berner, ordförande"
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Banjo-Herren » sön 24 maj, 2009 16:06

Verksamhetsberättelsen som nämns i kallelsen är inte publicerad ännu, men kommer upp i veckan.

Man kan naturligtvis även anmäla sin närvaro i den traditionella "Kommer du på årsmötet?"-tråden jag snart ska skapa.
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav bloomsbury » tor 11 jun, 2009 23:44

Hej! Jag och Karin har idag skrivit under revisionsberättelsen och skickat den med snigelpost till herr ordf. Om nu Posten inte skulle lyckas att leverera dokumentet nästföljande dag, så kommer här för säkerhets skull texten i revisionsberättelsen med våra förslag till punkt 7 på dagordningen. Mvh Greger

Revisionsberättelse för Svenska Scrabbleförbundet år 2008

Undertecknade, som utsetts till revisorer för Svenska Scrabbleförbundet, har granskat förbundets räkenskaper och förvaltning för tiden
1 januari–31 december 2008.

Vi avger efter verkställd revision följande berättelse:

Vi har funnit att kassören har fört räkenskaperna på ett korrekt och noggrant vis. Bokslutets resultat- och balansräkningar överensstämmer med räkenskaperna. Vi har inte heller några anmärkningar beträffande förbundets övriga förvaltning och verksamhet.

Vi föreslår därför

att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2008, samt
att årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet och förvaltning under år 2008.

Stockholm den 11 juni 2009

Karin Anderberg Greger Nässén
bloomsbury
Ordlistekommittén
 
Inlägg: 1394
Blev medlem: mån 27 sep, 2004 21:33
Ort: Stockholm

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Kroknosa » sön 14 jun, 2009 10:25

Hej!

Jag sitter och renskriver mötesprotokollet och inser att jag inte vet vad vare sig Anna eller Åsa (justeringsmän/rösträknare) heter i efternamn.
Kan nån som har koll (eller vet hur man letar...) pm:a mig privat? :oops:
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav y not » sön 14 jun, 2009 15:09

Vem vann?
y not
 
Inlägg: 563
Blev medlem: mån 24 apr, 2006 19:01

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Pia » mån 15 jun, 2009 21:49

Och när får vi som inte kunde närvara ta del av vad som diskuterades och beslöts?

/sign Nyfiken
Pia
 
Inlägg: 1298
Blev medlem: mån 22 nov, 2004 19:59

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Kroknosa » tis 16 jun, 2009 06:00

Tja, när jag vet vad min kollega i genomtittningskommittén heter i efternamn, kanske, så att jag kan få färdigt protokollet. :-)
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Banjo-Herren » tis 16 jun, 2009 08:28

Kroknosa skrev:Tja, när jag vet vad min kollega i genomtittningskommittén heter i efternamn, kanske, så att jag kan få färdigt protokollet. :-)


Andersson.
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Kroknosa » tor 18 jun, 2009 06:12

Så snart protokollet är justerat kommer jag att publicera det här, men har valt att endast ha med nämnda personers förnamn i den publicerade versionen.
Mötesdeltagare och andra engagerade scrabblemänniskor torde ju ändå veta vilka människor det rör sig om, så efternamn i det här forumet är tämligen överflödigt.
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Banjo-Herren » tor 18 jun, 2009 09:14

Ni andra kanske undrar över vad som beslutades?

I korthet:

David Brandells motion om införande av SAOL Plus böjningsformer avslogs utan någon vidare debatt. Den allmänna uppfattningen var att tiden inte är mogen.

Anita Mansnerus motion om förtydligande av syningsregeln bifölls i så måtto att regeln behöver omformuleras. Den exakta formuleringsförslaget från motionen kommer däremot ej att antas. Det beslutades att en genomtittningskommitté ska sammansättas som får i uppgift att titta igenom (därav namnet på kommittén) reglerna. Förslag att kalla kommittén för "granskningskommittén" ogillades av ordföranden som tycker det är för lite fackterminologi inom Scrabbleförbundet.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008. Hurra!

I diskussionen om vad vi ska göra med överskottet i Scrabbleförbundet framkom önskemål från SM-arrangörerna att en del skulle gå till lite finare SM-priser. Dessutom föreslog ordföranden att nybörjares turneringsdebut (SM exkluderat) ska betalas av förbundet. Detta innebär alltså att en debutant endast betalar medlemsavgift till förbundet.

Glassen innehöll även i år mycket sylt, förutom nymodigheten kolastrutar som innehöll mycket kolasås istället.
Banjo-Herren begär ordet! - http://www.banjoherren.com
Banjo-Herren
Valberedningen
 
Inlägg: 2462
Blev medlem: tor 25 nov, 2004 13:07
Ort: Lund

Re: Kallelse till årsmöte 2009 - Svenska Scrabbleförbundet

Inläggav Kroknosa » ons 08 jul, 2009 12:10

Så har då justeringskvinnorna justerat och här är protokollet från årsmötet (skicker det även snigelledes till förbundet under dagen):

Protokoll för Svenska Scrabbleförbundets årsmöte
20090613

Efter en liten omstuvning i dagordningen, för att kassören Henrik Jonés skulle kunna gå tidigare
genomfördes årsmötet enligt följande:

§1 Mötet öppnades av ordföranden Johan.

§2 Mötet valde Jannike till mötessekreterare.

§3 Till mötesordförande valdes sittande ordförande, samt till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anna och Åsa.

§4 Dagordningen fastställdes.

§5 Röstlängden fastställdes.

§6 Henrik genomdrog bokslut och revisionsberättelse. Dessa godkändes utan anmärkning och ansvarsfrihet beviljades.

§7 Verkstamhetsberättelsen genomdrogs och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§8 Mötet valde styrelse, samma som förut förutom för Jenny.

§9 Revisorerna Greger och Karin omvaldes också.

§10 Valberedningen, Elof och Inger omvaldes.

§11 Årsavgiften faställdes till samma som förut, 30 respektive 60 kronor.

§12 Mötet gav kassören ansvar för att utforma nästa års budget på bästa sätt.

§13 Två motioner behandlades:

a) Förtydligande av syningsregler
Mötet beslöt bifalla motionären Anita önskan om att i reglerna förtydliga formuleringen om syningsförfarande, samt att hänskjuta översyn av formuleringen av reglerna till en särskild ”regelgenomtittningskommitté”, som för närvarande består av Åsa och Jannike.

b) Införande av SAOL Plus böjningsformer i tävlingsordlistan
Mötet avslog motionen.

§14 Övriga frågor
Förslag om att fördela överskottet på ~10 000 kronor
diskuterades om att låta del av pengarna finansiera debut för turnering (med undantag för SM) för att locka fler nya spelare att turnera.
diskuterades om att låta del av pengarna finansiera lite dyrare priser för SM 2009
diskuterades om att subventionera anmälningsavgiften under ABC 2009

Beslöts inventera beståndet av förbundets tävlingsklockor.
För övrigt anser jag att scrabble bör förbjudas.
Kroknosa
 
Inlägg: 775
Blev medlem: lör 13 nov, 2004 00:51


Återgå till Årsmöte 2009

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster

cron