Förstasidan arrow Nyhetsarkiv arrow Övrigt arrow Dags för årsmöte - valberedningen söker intresserade!
 
Avdelningar
 Förstasidan
 Om Scrabbleförbundet
 Vad är Scrabble?
 Nyhetsarkiv
 Rating & resultat
 Scrabble-SM
 Turneringar
 Spela via datorn
 Spela på din ort
 Svenska Scrabblelänkar
 English Scrabble
 Fotoalbum
 Kontakta oss
 Forum
 Logga in
 Webbadmin

Dags för årsmöte - valberedningen söker intresserade!  2015-03-03  
Kallelse till årsmöte den 22 mars har gått ut till alla medlemmar via e-post. Nu är vi intresserade av att höra vilka som är intresserad av arbete i styrelsen och våra kommittéer.

Se vidare forumet!

Denna kallelse skickades ut via E-post:

Då det traditionsenligt bjuds på glass på årsmötet, meddela gärna per mail så vet vi hur mycket glass som behöver köpas.

Dagordning för årsmöte den 22 mars 2015:

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Beslut om mötets behöriga utlysande

4 Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare

5 Fastställande av dagordning

6 Verksamhetsberättelse och bokslut

7 Revisionsberättelse

8 Ansvarsfrihet för styrelse

9 Val av styrelse

10 Val av två revisorer

11 Val av valberedning

12 Val av tävlingskommitté

13 Val av ordlistekommitté

14 Fastställande av avgifter

15 Fastställande av budget

16 Ny tävlingsordlista

17 Propositioner

18 Motioner

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutade


Årsmöteshandlingar: Detta utskick innehåller endast kallelse till mötet samt dagordning. För övriga handlingar hänvisas till Scrabbleförbundets sajt ( http://www.scrabbleforbundet.se ) och forumet "Årsmöte 2015".

Motion till årsmötet lämnas enklast in genom att publicera den på Svenska Scrabbleförbundets forum, under tråden "Årsmöte 2015 - Motioner". Motioner ska vara inlämnade senast två veckor före årsmötet, d v s 7 mars 2015. Medlem som ej kan deltaga på årsmötet kan lägga sin röst via ombud med fullmakt.

OBS! För den som är pälsdjursallergiker så kan det vara värt att veta att det hemma hos Gunnar och Anna finns katter.

Väl mött,
Styrelsen genom Roland Olsson

© Svenska Scrabbleförbundet