Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KATTFOT Cup 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
NATTLIg (8)
TITReRA (14)
HETVÄGg (1)
INTRE(S)SE (13)
bRÄNSLE (4)

Greger Nässén
STA(D)SmUR (6)
ELDST(O)Rm (8)
STEARIN (85)
SEGRaRe (24)
STEARIN (85)
p(A)RENTES (10)
KASSERA (25)
REDOVI(S)A (2)
rYTMISK (1)
(D)ELIRaNT (22)

Nils Berner
KVISTAR(E) (4)
bE(M)ÄSTRA (2)
RUc(K)LARE (2)

Gunnar Andersson
ROSTFrI (3)
pROF(E)TIA (2)
AgITERA (24)
RORSMAN (3)
SL(A)KTARE (17)

Håkan Nord
VeDÄMnE (1)
FORMElL (1)
(K)ASkELOT (5)
OSMAkLI(G) (1)
AZERISk (20)
ÅTeRRES(A) (5)
ELRItSa (58)

Lars Ivansson
hONORAR (1)
SENtERa (36)
TANgENT (6)
FART(V)IND (8)
(K)USTbAND (5)
SKRAMLA (5)

Elisabet Claezon
(S)TRIMLiG (3)
SKOTT(A)rE (15)

James Reimdal
ESKAdER (11)
PAKETEr(A) (3)
(L)ATINARe (13)
BER(G)SIDA (5)

Martin Bender
LAnGArE (16)
KONSERT (8)

Ida Nord
lIGGARE (6)
PRUTARE (3)
EPIStEl (6)

Eva Jonzon
SÖKANDE (9)
ELDSTAD (13)

Jannike Molander
KOLLEkT (2)
SENTERA (36)
TRADERA (35)

David Brandell
OmANIER (8)
TrASSLA (19)
*InSTYRA (1)
TRISTE(S)s (8)
ELISION (5)
CISTeRN (3)
GLiTTRA (13)
KASTArE (35)

Inger Wingård
BEgoNIA (3)
BETäNKA (5)

Jens Karnebjer
StÖRARE (2)
FÄRgaRE (3)
OlIKHET (7)
SäTTERI (9)
*LUTaNDE (4)
ERiNNYE (1)

Maria Åslund
TErRIER (5)
SeDELÄ(R)A (5)
PArNING (5)
GRÅDAsK (2)