Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Topp 12 - 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
BErGSLA(G) (1)
SpiNETT (4)
kURATOR (3)
INDRAGa (7)
SÅNGbAR (1)
RETINAL (29)
SEg(E)LBAR (2)
LÖDnING (2)
ANLäNdA (5)
vOTERIN(G) (2)

Nils Berner
ANErOID (9)
SPRINTA (22)
OSTKAKA (4)
TUN(I)SISk (1)
MONTERA (23)
AVEL(S)STO (5)
STILREN (35)
SELLErI (9)

Lisa Blohm
ELDRIFT (5)
OMsLA(G)EN (1)
sVIKARE (10)
(A)MORTeRA (10)
ANsPELA (6)
lOTTERI (25)

Gunnar Andersson
POSTERA (26)
gAS(T)RULA (4)
ARBET(S)RO (5)
AMUsANT (3)
NE(R)TYnGD (2)
(S)TEGLItS (6)
FO(D)ERSÄD (1)
SlITSAD (1)
DAGRESA (11)

Henrik Jonés
STrUNTA (21)
TRÄD(S)LAG (4)
MINSVEp(A) (2)
N(E)RSOTaD (20)
OSPELAD (8)
ERODERa (18)
SJöFOLK (2)
TVIVlAR(E) (5)
rÄV(S)KINN (1)
RIDSp(O)RT (4)
PERGOLA (4)
HA(V)ERiST (3)
GARANtI (12)

Håkan Nord
NERISAd (23)
AvYTTRA (2)
OLöSBAR (1)
BITVArG (1)
JORD(F)AsT (2)

Johan Rönnblom
kLANTIG (7)
F(E)LAKTiG (4)
oCeNT(R)AL (4)
PREDIkA(T) (6)

Björn Ericson
ASÄTARE (9)
HÄNGARE (7)
ETALONG (11)
S(K)RÄmMAS (2)
FR(A)MTIDA (7)
SIDEnTR(Ä) (4)

James Reimdal
LIsMARE (25)
OLIstAD (15)
BRuNERA (2)
RUMLaRE (3)
mODERAT (24)
SNUSaRe (38)

Martin Bender
SkRAMLA (5)
(G)RANSkOG (2)
TORTErA (21)
FASTsÄT(TA) (1)
HARsKlA (1)
UNDE(R)ARM (3)

David Brandell
LiNTRÅD (2)
ORdGÅTA (1)
BASTARd (11)
OSTERIA (72)
ANtITES (24)
(S)TATSmAN (4)
hORUNGE (2)
RENSarE (26)
(L)ENINIST (2)

Fredrik Viberg
INTRÄde (18)
M(E)RITERA (4)
TÄNDArE (16)
LAMInE(R)A (15)
SKINKB(I)T (1)
STÄNDER (19)
RESONAN(S) (12)
TREVNAD (10)
(S)tANSERI (17)