Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Uppsala Öppna light 2006  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
*STARRiG (2)
NEUTRAL (12)
*TRADNiNG (2)
HANDSKe (12)
LIGgSÅR (2)

Greger Nässén
SNedDEN (2)
KOL(K)RAFT (2)
ENSiLAG(E) (2)
fÖRVISA (3)

Niklas Elmefjäll
S(P)ÖREGNA (2)
EST(R)ADöR (7)
*VAKANDe (2)
SILLAkE (5)
(O)pPONENT (2)
DISKeTT (7)
PRESsAR(E) (9)
S(T)äLLARE (6)

David Holmberg
FINgERA (17)
rENSARE (26)

Henrik Jonés
TOLERAN(S) (27)
NARi(G)HET (2)
(S)TICKARE (6)
PrOSTAT(A) (5)
SLÖSARE (15)
STICKEl (3)
SKOLd(A)NS (10)
(N)EDLuSAD (1)
INST(U)NDa (1)

Håkan Nord
SERGE(A)Nt (7)
(T)OLERANT (16)

Johan Berner
ANTITeS (24)
ELRiTSA (58)
(T)ISSLARE (11)
SKRATTa (9)
UN(D)ERSTÅ (5)
(F)ONETISK (5)
SENATOR (52)
MATbORD (5)
SANITEt (14)

Daniel Domert
(GE)NERAtOR (1)
VAKKANT (1)
BESTIGa (12)

James Reimdal
STrÖmMA (2)
T(I)LLNAMN (3)
GALlERI (6)
KOLV(R)ING (1)

Lena Zettergren
BArSTOL (11)
ISOLErA (43)

Caitlin Mooney
SPRiNTA (22)

Henrik Holmström
SOLTIMm(A) (2)
ALLEGRO (2)
FROtTE(R)A (8)
NERSÄTt(A) (6)
INfÄSTA (5)
SPRInGA (16)

David Isaksson
iSOLERA (43)
(S)TaGNERa (32)
AEROsOL (12)
LATINeR (30)
SAMbaND (5)

Oscar Langenskiöld
MIniSTER (10)
RANGeRA (5)

David Brandell
mILSTEN (16)
SKAlARE (19)
GRANRIS (8)
OrGA(N)ISM (5)
SATraPI (1)

Fredrik Hansson
DiREKTö(R) (4)
LUSTGas (7)

Inger Wingård
sPaNARE (21)
StRESSA (20)
nATURIS(M) (7)
gALLRIn(G) (5)

Olov Lundström
SpuRTA(R)E (5)
ATEnARE (17)
*STRIN(G)LA (3)
GARNeRA (11)

Karin Anderberg
ANSÄTTA (6)
KOnsTIG (7)
FUnDERA (11)
BoSTÄlL(E) (1)

Elof Hansjons
AGITERA (24)
VaRBÖLD (1)
*(T)iDSRESA (18)
hALvTOR(R) (3)
KANSLER (13)
OSAlTAD (10)
ARKTiSK (6)
URSiNNE (9)