Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Topp-12 2007  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
SToRBA(N)D (10)
(T)RASSEnT (24)
SNuLTrA (9)
TRÄlIST (4)
tOrRVED (4)
SoTnING (5)
BR(A)SsERI (4)
*ANSTORm(A) (9)
p(E)NITENS (3)

Nils Berner
rESOLUT (10)
RAKBENT (2)
SNIRKlA (7)
PRESeNT (7)
INTOLKA (5)
EnTROPi (12)
STÖvARE (5)
MARKANT (9)
TO(L)EReRA (6)
BAkTILL (1)

Lisa Blohm
BIHUS(T)Ru (1)
STRUNta (21)
sÄRLING (2)
SALTLAk(E) (2)
vINNARE (29)
RINGARE (27)
RESONER(A) (23)
TORNERa (32)
(D)RINKaRE (6)
(S)TILSORt (5)
S(V)ANSROT (6)
MOTvINd (1)

Gunnar Andersson
(S)TALLÖRT (1)
SONATiN (7)
STaRKH(E)T (3)
UtRENSA (38)
MARTALL (4)
SKyLDRA (4)
DITrESA (48)
OMANIEr (8)
RIgOR(I)ST (1)
NERSATT (14)
TEnTERA (25)
TR(A)NSMAK (1)

Henrik Jonés
STUVaRE (12)
OSTÄmNE (2)
STIFTAR(E) (9)
FOliERA (11)
S(V)ARTROt (6)
(S)KIDfÖrE (1)
(S)IDoSPÅR (1)
HIT(TE)BARN (1)
(G)RANNFrU (1)
S(T)ENsÖTA (3)
UNDERaR(T) (8)

Håkan Nord
BroTTAS (13)
KLArSYN (2)
S(A)MOrdNA (8)
fESLOTT (1)
rETANDE (3)
DIAMANT (5)

Johan Rönnblom
SAMRåDA (5)
GIVANDe (3)
TRANDAn(S) (11)
fROTtER(A) (8)
GROtESK (11)
(T)ANDSTEN (18)
ROM(A)NESk (2)

Johan Berner
OROSMOL(N) (1)
FUNGERA (12)
(N)yNAZIST (4)
(S)InTRING (2)
(T)ISsLARE (11)
DRäTSEL (7)
TRED(S)KAS (11)
SLuTRaD (9)
ELIDERA (20)
SNIDARE (64)
LEGiTiM (7)
TRE(K)VART (3)
hELT(O)KIG (1)

Erika Jonés
SAM(V)ÄLDE (1)
NäPe(N)HET (2)
kRISSLA (4)
LITEnHE(T) (5)
TrILSKA(S) (8)

James Reimdal
SÖKANdE (9)
UNDERLi(G) (3)
(K)ORSDRAg (7)
INHEMSK (1)
STILaRT (5)
DaNSARE (49)
HESI(T)ERA (11)
L(A)MINERa (15)

Martin Bender
STAV(N)iNG (6)
RISTNIN(G) (3)
VÄSTERn (1)
METODiK (5)
NO(S)SEROT (6)
ÖVERDRA (1)
LOTTeRI (25)
TeLEFON (4)
sTUTERI (15)
TRÖsTARE (5)
pAPRIkA (1)

David Brandell
VÅRREGN (2)
(O)ROGENeS (1)
DrASTiS(K) (13)
STRESSA (20)
ToLERAN(T) (16)
sLUTARE (24)
SAmTI(D)IG (2)
ONDU(L)eRA (5)
SOLA(R)ISK (4)
SA(T)aNIST (5)