Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
ELEgANS (4)
VäRMNI(N)G (2)
ANTRÄDa (3)
LATMåNS (4)
(V)ERTIKaL (2)
FLODARm (1)
*MANTlAD (1)
fNITTRA (11)

Lisa Blohm
KNASTRi(G) (4)
(O)RDlISTA (15)
SACkETT (1)
SUNDHET (3)
AvDu(N)STA (3)
BARYToN (6)
(S)ATInERA (32)
HANDSKE (12)
rEVISOR (4)
(T)ROLlARE (5)
ÅLDER(D)Om (1)
RENoDLA (21)
STeARIN (85)

Gunnar Andersson
DAdaISM (2)
LUNNARE (8)
PlANERA (11)
UpPRÄTT (1)
MALNINg (3)
DIOSkUR (2)
(V)ISITERA (7)
(S)AbOTERA (10)
PLaNKT(E)R (3)
S(Ö)TSAkER (2)
PORtION (2)
BERGRAS (2)
ANAGRAM (1)
bLÄN(D)ARE (2)

Henrik Jonés
NEDRÖS(T)a (10)
BL(O)GGARE (5)
BULTSaX (2)
SNATTARE (34)
NeRTILL (7)
REALIST (49)
OVäRdIG (1)
RÄvHONA (1)
ArRENDE (17)

Håkan Nord
SMeTANA (11)
RISTARE (52)
MONs(T)ErA (24)
TILlDRA (6)
BASTAnT (7)
OMANlIG (5)
HAlvTID (6)
VArIANt (6)
FILMARE (7)
MATeRIA (15)
(T)ARaNTEL (16)
ER(I)TREAN (9)
GOutERA (13)

Johan Rönnblom
FI(K)ArAST (1)
LATiNeR (30)
FREDSAm (2)
STRävHE(T) (2)
UtANDAS (6)
TANKLÖs (5)
SNIDARE (64)

Johan Berner
MEGALiT (3)
PLANTeR(A) (19)
MoNSTER(A) (24)
EmULS(I)ON (2)
OfRIHET (5)
SPARRiS (3)
FREDS(T)iD (5)
RYTaNDE (9)

Björn Ericson
(R)IDSPOrT (4)
INTeRNA(T) (10)
STATLiG (10)
ANEMISk (8)
ÅTTOnDE (4)
sENTIMA (13)
(A)RaBISkA (4)
LOvSÅNG (3)
TRAsSEL (41)
STREAKA (8)
LÖNnFET (1)
TRÄ(F)LISA (3)
STÅENdE (7)

Erika Jonés
TANGErA (34)
LIFTArE (20)
STELLAr (11)
pARTISK (5)
SEXtANT (11)
VInNARE (29)
vÄvSTOL (1)
(B)LAnKETT (3)

James Reimdal
AvGRUND (2)
SONaTIN (7)
LAOTISK(A) (6)
(E)NSPÅRIg (1)
fRiSTAD (19)
SVeTsAR(E) (7)
SOLSIDA (15)
AVRäTTA (2)
FÄKTArE (6)
GRäSTAK (2)
(T)ACkLINg (1)
tRASS(L)IG (21)
MaDEIRA (10)
(a)VSTÄLLa (3)
STAD(S)MUr (6)
sAMARIT (8)
FRISLAG (1)
sPOlARE (20)
GRIS(F)EsT (5)

Martin Bender
(T)OLERaNS (27)
SOLSKEN (5)
ReSTERA (32)
LyDSTAT (1)
SPANIng (1)
ANSjOVI(S) (3)
UNDANta(G) (5)
STORLOM (6)
KAlSONG (5)
TORTERA (21)
(L)UThERAn (3)
tARMBEN (5)
ImPONER(A) (2)

Alexander Forslund
SONDErA (78)
TRÄLiST (4)
MONTERA (23)
BI(L)MOTOR (1)
ObLANDA(D) (2)
*uTAGERA (3)
ElDSTAD (13)
*NERSTiG(A) (3)
BAtTERI (20)
BILrESA (18)
aRTIKEL (14)

David Brandell
R(E)SULTAT (5)
(G)äSSLING (1)
LySTNAD (1)
RiSTARE (52)
(N)EDRUSTa (8)
RESO(N)ANS (12)
KLOTTRa (8)
RESPONs (6)
TILLMä(T)A (1)
ArTENOM (11)
E(N)SIlERA (11)

Fredrik Viberg
(L)EKAmLIG (2)
TAmARIN(D) (2)
BESPISa (3)
KLURiNg (2)
K(AR)TErING (1)
ScENERI (8)
LANTRAS (26)
(O)EROTISK (4)
A(R)KITEkT (1)
R(E)STRESA (4)
SILVERT(E) (5)
MÖRSaRE (7)
KONTERA (28)
REALTID (18)
DITRESt (4)

Inger Wingård
UTMA(N)ING (4)
NERKASt (11)
OStErIA (72)
SMArRIG (5)
KARGhET (4)
KOSTNAD (16)
VALKYR(I)A (2)
TATTARE (13)
STOrLAG (5)
URINeRA (11)
MISSALE (7)
REnRITA (22)

Måns Eriksson
LEkANDE (6)
AGENTUR (15)
TRÄNaRE (28)
KAN(T)LIST (11)
BARNhEM (2)
ST(E)NSTOD (19)
AVbITAR(E) (3)
ANTITES (24)
SOnDERA (78)
BANDAGE (4)
STÄNdER (19)
ROCKARE (2)