Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KAFFEREP 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
ARTONDE (15)
DeKATER(A) (1)
aRTIKEL (14)
KORNiNg (2)

Patrik Grönvall
MA(R)INERA (8)
RE(L)ATION (19)
BEKLäDA (3)
JoRDISk (1)

Johanna Bergström
VITMEnA (6)

Pia Mattsson
lANSERA (53)
URTAGeN (2)

Måns Eriksson
(D)AMSAdEL (3)
OTEXtAd (3)
SPARTAN (6)
(F)ÖRRÄTTA (3)
(O)BOrSTAD (5)
BRÖ(D)RosT (2)
STADSLi(V) (5)

Roland Olsson
SÄLJrES(A) (2)
POSTRÖ(S)T (2)
GULLrE(G)N (1)

Tord Eriksson
BRÄNsLE (4)

Mikael Ström
TRaGISK (12)
NORRLA(N)d (2)
hEMStAD (7)
TRÄSKEd (3)
KlAMRIN(G) (2)
AK(T)IvERA (4)
(N)ORdVART (3)
SIGnERA (44)

Yann Moreau Bruun
DRESS(I)Ng (17)
GEnDARM (2)
GODNATT (7)