Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
BRAnSCH (1)
NARRa(T)IV (2)
JuRiDIS(K) (2)

Henrik Jonés
ANaTEMA (6)
SV(A)RStON (3)
LANSErA (53)
LÅNEBOK (1)

Johan Berner
(F)ELlATIO (3)
SAlDERA (28)
ALERtEN (17)
SEGLATs (16)
RAPsODI (5)
lOVANDE (5)
SNARAST (7)
MOTORiS(K) (6)
RARITEt (7)

James Reimdal
PROBLeM (1)
INSIDES (3)
tENSION (8)
EKONomI (2)
DiTRESA (48)
sÖLIGHE(T) (1)
SKONERt (12)

Eva Hedman
STORDIa (46)
sPELBaR (6)

Karin Anderberg
STRäCKA (8)
RIsKERA (31)
SKALARe (19)

Maria Åslund
PAR(A)fFIN (2)
BASTArD (11)
STa(M)BANA (5)
REOStAT (26)

Andreas Pejler
OKArINA (7)
DRASTIs(K) (13)
SKOLkAR(E) (6)
UNIERaD (6)
INTo(R)KAD (5)
BESIkTa (9)

Johan Eriksson
SKOnERT (12)
LANSERA (53)
MISSLeD(A) (4)
KNATTRA (7)
SKaNNER (7)
NEDRESA (18)
KNAsTER (25)

Mikael Ström
AVLOsSA (7)
ORTO(K)LAS (3)
oRMBETT (2)
(D)ATERBAR (1)
iNLOTSA(D) (4)
TIMGLAS (3)
HITRESA (24)
*SiLREGN (1)

Gerd Forss
(S)NATteRI (31)
SKROLlA (3)
TAGNINg (4)
*TÄNDBaR (2)

Per Adamsson
LÖSEN(O)RD (5)
TENDERA (36)

Matilda Gnospelius
SNORkLA (14)
RENSARE (26)
*EXAMInA (1)
AvSNITT (4)
*SLINGER (2)

Mats Söderlund
SKA(N)dERA (30)
rOTÄNDE (2)
S(T)OrGODS (1)
L(A)StDJUR (1)

Andreas Ericsson
eLOXERA (4)
KATTMAt (2)
LESBiAN (1)

Suncana Smolic
MARSiaN (10)
fO(K)USERA (1)
ESKA(L)ERA (14)
INLOCKA (2)

Susanna Niklasson
AZERIeR (3)
SåNGARE (23)
MatRAST (4)
VARNARe (3)

Zakarias Jonsson
*INSLUTE(N) (2)
SLIPARE (12)
(M)EDeLTAL (4)
NEDlÅTA (11)
S(A)MOrDNA (8)

Annelie Gredander Ladó
FEMLINg (1)
ELDFaST (13)

Malin Ståhlner
TRONSAl (26)