Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
*PYJAMAS(PARTy) 2008  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SkOlDAN(S) (10)
(S)OLSTiNG (11)
OmKASTA (4)
VEgETE(R)A (2)
TADLARE (21)
vINTRIG (2)

Johan Berner
eLEME(N)TA (1)
(M)EDIOKER (1)
STA(C)kARE (6)
SENATOr (52)
TRASSLA (19)
bLODBOK (1)
SpO(R)TLOV (1)

James Reimdal
StARTAR(E) (15)
ABDOmEN (1)
(F)ÖrrINGA (2)
UTrIKES (12)
SAlTARE (13)
TäNDARE (16)
rESENÄR (7)
*SpEDIt(ER)A (1)
*(N)ERRÄKNA (1)
SALUTER(A) (15)

Eva Hedman
AVDuNST(A) (3)

Anna Andersson
TÄVLARE (3)
SVArARE (7)
EDITERA (26)
ÖSTROGE(N) (2)
(A)BORTERA (4)
SORTERa (48)
SNIDARE (64)
ELRiTSa (58)
fREDLIG (3)

Andreas Pejler
PiANO(B)AR (2)
IDrOTTA (17)
SNIDArE (64)
STEARIn (85)
UTSpISA (6)
TIMGLAS (3)
SLADD(R)IG (14)
(D)uELLANT (3)

Johan Eriksson
TaVERNA (10)
GLaSERA (23)
UNDErS(T)A (12)
T(R)OTSARE (7)
SLUDdRA (10)
SKraLTA (2)
FÖRTAlA (3)
*FALSErI (3)
NEReMOT (3)
IRAnSKA (6)

Mikael Ström
NeRISAD (23)
(R)UTINSAK (2)
INTrÄDE (18)
L(A)NDSoRT (27)
DöRRLÅS (1)
STAN(S)ERI (17)
*DEGMASK (1)
SYRERIk (2)
OLIsTAD (15)
STRYK(N)IN (2)
*TALlÄGE (1)

Emma Hägg
REALIST (49)
MORDIsk (10)
TiDnING (5)
TrASSeL (41)

Andreas Sundberg
PARkERA (11)
KATOLIk (1)
TELEFON (4)
BR(O)TTARE (7)
GROVSA(L)T (2)
LEkTION (12)
kOKERSK(A) (1)

Anita Mansnerus
tANDLÖS (9)

Gerd Forss
ASSiETT (20)
PÅsKÄGG (1)

Matilda Gnospelius
*ÅRSPLAN (1)
DAGbARN (4)
*KOMANDO (1)
GRATTIS (21)
RUSTNInG (7)
KaTTMAT (2)

Andreas Ericsson
FRISErA (20)

Susanna Niklasson
INSjUK(N)a (1)
TRaSSeRA (24)

Malin Ståhlner
OLEDARe (10)
KLeNTRO (3)
MORaKNI(V) (2)

Alexander Viberg Sandström
REALisT (49)
PIANiST (3)