Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarelmiaden 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
GOLFArE (7)
KLARERA (11)
CENTrAL (8)
nAURISK (3)
MOrDISK (10)
RUNSTEN (8)
TADLaRE (20)

Niklas Elmefjäll
ARVEDEl (2)
NERRASa(D) (8)
TORRDiS (5)
sVÅRHET (5)
SNÄRtIG (4)
SKRÄlLA (3)
DAnSG(O)LV (1)

Gunnar Andersson
ENSTAkA (15)
TREvARE (13)
ENRUSKA (13)

Johan Berner
hOnKATT (5)
RAN(N)SAKA (3)
SEGRARE (23)
D(A)MmSUGA (1)
bLANDRA(S) (7)
(K)ANIStER (27)
ANTInGE(N) (4)

Anders Brandén
(S)TANDArD (10)
reSANDE (16)
KAN(T)SpEL (3)
DILLSåS (1)

Inger Wingård
*(G)enMÄLAN (1)
STeRL(I)NG (10)

Christian Andrén
AZeRISK (20)
LANSERA (53)
vEKLING (1)

Andreas Pejler
ENTALPI (4)
UTPetAD (1)
SCENeRI (8)
KRUSTAD (8)
SKRUTtA (3)

Johan Eriksson
ERInRAN (16)
ST(A)NDARd (10)
KONTRA(K)T (2)
oRGANI(S)T (20)
Å(R)SRäNTA (3)

Anita Mansnerus
UTBrIST(A) (9)
KASSERA (25)

Per Adamsson
STELLAr (11)
BAdSKUM (2)
ELRiTSA (57)
RENRiTA (22)
tRILOgI (3)
PLANTER(A) (19)

Emma Ekman
PLANeRA (11)
OPTIm(E)RA (6)
ViDTALa (2)
nERKOR(T)A (3)
SÅLEDEs (2)
HISTOR(I)a (2)

Alexander Prytz Hedström
*oSLÄNGD (1)
SKanDAL (8)
H(Ä)lSNING (3)
ST(O)RSTAD (14)
HEPATIt (5)

Zakarias Jonsson
INDUST(R)i (6)
LYSANDE (13)

Marie Jonsson
LAnGARE (16)
*ATAXIsK (1)
OsTERIA (72)