Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2009  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
STyRDON (3)
MAESTRo (26)

Johan Berner
tE(N)ORiST (12)
LEKTORA(T) (5)
STI(C)kARE (6)
(S)VULSTIG (3)
SAmISKA (3)
KLAReRA (11)
*STENLAV (2)

Daniel Domert
BADDaRE (7)
AGITatO(R) (2)
SNå(R)SKOG (1)
ELIdERA (19)

Ylva Wändahl
sKOJARe (9)

Pia Mattsson
LANsETT (21)
URINEra (11)
MISTRAL (11)
STR(A)tEGi (9)

Inger Wingård
sMALHEt (8)
AVvERKA (3)
STrOPPA (1)
REOSTAT (26)

Roland Olsson
INsT(A)BIL (5)
TANKlöS (5)
DIREKTÖ(R) (4)
*DaLSKID(A) (1)

Anna Andersson
OXIDERA (13)
GAELISK (7)
vÄNSTeR (4)
SKAlArE (19)
NORdISK (7)
OsERIÖS (7)
(B)ESTÄLlA (3)

Maria Åslund
STÄN(K)ARE (8)
lEdSAGA (12)
EDiTErA (26)
FORN(T)IdA (5)
BEST(Ä)MmA (3)

Anita Mansnerus
RENSERi (11)

Anders Skjäl
ReTSINA (56)
LANsERA (53)
NItLoTT (3)
PIStAgE (10)

Gerd Forss
aNTIlOP (4)
TANKlÖS (5)
äLSKARE (10)

Erik Elvers
TaNGERA (34)
sNATTRa (29)
*TAdLERI (1)

Maria Ellfolk-Lasén
KANTFRI (3)
I(R)RiTERA (7)
ETERISk (6)
ORGIASm (3)

Malin Ståhlner
oFODRAD (3)
TÄTTiNG (2)
JODDL(A)Re (1)
TADLARE (20)
(T)ENNhALT (1)
TRONTAL (10)

Stefan Sjöblom
HALVERA (10)
gLIDARE (22)