Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2010  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
OROSTId (2)
(U)NDERlAG (2)
ISOLeRA (43)
DA(N)sBANA (3)
ALkaLIS(K) (2)
ELMOTOR (2)
MAGIKEr (3)
UT(S)tRÅLA (7)

Johan Rönnblom
KrONGL(A)S (3)
RiNGHET (3)
SyNRAND (1)
BIÄTARe (3)
KArISMA (2)

Johan Berner
(H)USMODER (2)
R(E)nLOSTA (31)
mATSEDE(L) (10)
NATTLiv (4)
(E)mISSION (3)

Eva Hedman
*NERT(O)NaD (1)
STÄNGEL (12)

Inger Wingård
MEDELST (3)
AVROSTa (6)

Måns Eriksson
TRASSAt (6)
AKTeRS(T)A (8)
BANGåRD (1)
DaTASET (6)

Maria Åslund
HER(A)lDIK (1)
PASSERA (11)
GEMSROT (2)
MYN(D)LINg (1)
*(N)ERDImPA (1)
KNASTRA (11)
skRITTA (23)
SLUTArE (24)
LAGRINg (3)
dANSLEK (11)

Mikael Ström
REGNTuN(G) (2)
SAMURAJ (1)
RITuELL (3)
(M)ätTNING (1)
PORTIER (4)
ReTINAL (29)
kAVAL(K)AD (1)
oKÄ(N)DHeT (1)

Andreas Sundberg
GARDISt (25)
UGAn(D)ISK (3)
MINISTE(R) (10)
(T)REKVART (3)

Gerd Forss
(T)RÖSkARE (1)
MIGRaNT (4)
*uTRÄKNA (2)
R(E)GNTUNg (2)
RyTTARe (12)

Per Adamsson
*MANSTiD (1)
StENDÖD (2)

Andreas Ericsson
GrISERI (6)
B(R)ÖDKANT (3)
SåNGaRE (23)

Erik Elvers
PANORam(A) (2)
ST(A)MNING (5)
STEaRIn (85)

Emma Ekman
AKTEROM (3)
KONTERA (28)
KNO(L)LRIG (2)
SAUTERA (33)
PoSTMAN (3)
TIONdEL (14)
(K)OSMeTIk (2)
STJäRNa (12)

Zakarias Jonsson
iNNERST (19)
KR(O)nGLAS (3)
SENTIMa (13)
SIDbENA (12)
rETINAL (29)
ROTEpAR (1)

Marie Jonsson
LAn(D)SORT (27)
PICKELS (1)
DISKaRE (34)
NEDRANS (13)
TAKTDEl (2)
SoLSIDa (15)

Daniel Pettersson
DÖDTRIs(T) (2)
RASANDE (21)
VITSArE (17)
BUR(S)PRÅK (1)
ORI(E)NTEN (1)

Cecilia Karlström
SKrUTTI(G) (6)
LÄKTARE (12)
GApHALS (2)
SLINDER (20)

Sebastian Ågren
ISO(L)ErAD (13)
INSÄnDA (7)
SPOLARe (20)
MUSIk(A)NT (2)
ATOMTId (2)
INVERKA (7)