Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Ålands Ärevördiga Öppna 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
FALSaRE (6)
mANGOlD (1)
(D)ANSSTEg (12)

Roland Olsson
UTeP(L)ATS (1)
STORLEK (10)
FLATLuS (1)
DRAkBÅT (5)
k(I)NESMAT (3)
*(F)RAmSATT (1)
TAnDLÖS (9)
OmSÄTTA (7)

Karin Anderberg
SMITARE (33)
RISKERA (31)
sIGNERA (44)
*RONDERa (3)

Anna Andersson
*LUFTHOt (1)
*R(Ä)TMASKa (1)
ARGSInT (18)

Maria Åslund
MATTeRA (6)
(S)JUdNING (1)
HALvLEK (1)
oSTKUPa (2)
SLåTTER (15)

Anita Mansnerus
OmPRÖVA (2)
*TRÅLErA (1)
DRI(V)ANdE (4)
SvETTIG (6)

Anders Skjäl
TINGEsT (9)
MON(S)TERA (24)
KANSLeR (13)
*VINTAGE (2)
ASSieTT (20)
AMNEStI (22)

Gerd Forss
LISMaRE (24)
POTAtIS (9)
OSkÄRAD (2)
SENATOr (52)
KaSTARE (35)
METATES (2)
oNOT(E)RAD (4)

Erik Elvers
SARaCEN (6)
meMENTO (1)

Maria Ellfolk-Lasén
KASSETt (6)
*ARVSlÖS (1)
STiLREN (35)
ANSVArA (6)
SEGLATS (16)

Ann-Kristin Hokkanen
OlUStIG (8)

Johannes Åman Pohjola
LiVVAKT (1)
REApLAN (6)
AIDStES(T) (6)
TRäN(G)SEL (7)
(T)ILlSATS (3)
HuMaNI(S)T (1)

Jesper Åman
BLoNDE(R)A (8)
SaMLARE (18)
gASoLTU(B) (1)
GRADvIS (4)
ANISETT (15)
SPR(A)TTEL (7)
SPAT(S)ErA (15)

Helena Åman
DITREsa (48)

Jussi Pohjola
LOTTERI (25)
PISKaRE (2)