Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2011  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Eva Hedman
(S)NÄPPArE (1)
BeSEGRa (11)

Karin Anderberg
LASTRUM (7)
mEDELST (3)
INOMhUS (4)
BATTERI (20)
BöRSKUR(S) (2)
TALScEN (6)
FÖRE(N)LIG (2)

Maria Åslund
SLAkTA(R)E (17)
SPORTIg (7)
SATANI(S)T (5)
SPRINGA (16)
BIL(S)KATT (3)
ASKE(T)IS(m) (2)
TÅNaGEL (5)

Gerd Forss
SÅRANdE (9)
RUNDHeT (7)

Per Adamsson
LITTERa (30)
SORgSEN (4)
EDITERA (26)
*DAN(S)STIL (2)

Zakarias Jonsson
TREDSKA (15)
ANIMErA (20)
ÖDEStRO (5)
SERvERA (6)
KRISTNA (24)

Marie Jonsson
gLINDRA (8)
aNTRÄDA (3)
D(R)IvANDE (4)
SEgRARE (24)
(M)ONSTERA (24)

Mikael Forss
ErOTISK (19)
ANIMeRA (20)
GNIsTRA (31)

Sebastian Ågren
StRÄNgA (20)
ScANNER (4)

Johannes Åman Pohjola
TRÄNING (3)
(O)RNaMENT (1)
INTARS(I)A (12)
BrONSE(R)A (5)

Helena Åman
LUKTPio(N) (1)
PUNDARE (10)