Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
MAESTrO (26)
RÖRANDE (5)
mAESTRO (26)
(A)RBeTSRO (5)

Roland Olsson
SENDRAG (15)
ASATi(D)EN (8)
LEkTANT (6)
höRNSK(Å)P (1)
BASrÖSt (2)
LYSANDE (13)
MISSTRO (8)
TOR(K)VIND (3)
BILRESA (18)

Tord Eriksson
mARGINA(L) (4)
TrEVNAD (10)
eLIDeRA (19)
fÖRK(L)ÄDE (1)
SKILdRA (16)
SE(N)iORAT (30)

Anna Andersson
HOnKATT (5)
SAGOLIK (2)
LaOTIER (28)
KENtAUr (10)
OLiSTAD (15)
SKONArE (26)
U(T)BRINgA (3)

Maria Åslund
RENeGAT (3)
AvKORTA (9)
VANDrIN(G) (3)
(M)ODerLÖS (2)

Gerd Forss
A(N)TOLOGI (1)
NITRERa (21)
AlUNROT (6)
ROFfARE (1)
DeuTRON (2)

Alexander Viberg Sandström
SALTERI (54)
TALLRIK (9)
ARmENIS(K) (7)
RESVANa (3)
LiVSTRO (2)
aLTaRIA (5)
ELDSTAd (13)
dELSTAT (19)
TiPSARE (23)
TILLRES(T) (6)
(T)OLeRANT (16)

Alexandra Svanteson
HaNTERA (22)
FISKArE (13)
(B)ASUNERA (4)
(AR)TfRÄNDE (1)
SVeTS(A)RE (7)
EkLAT(E)RA (3)
StiGARE (41)
KVARTE(T)t (2)
KASSeRA (25)
KÖTTBIT (2)
FRASERA (10)

Marianne Mattsson
S(T)aNSARE (20)

Turid Petersson
*HALSlIN (1)
STÄDArE (36)
ARRENDE (17)
(D)AGgMASK (1)

Paul Eberhardsson
VÄSKrEM (1)
A(R)RIVISt (1)
mOTSIDA (5)
ANIMErA (20)
StORBAN(K) (5)
bROTTSJ(Ö) (1)
(T)EStBILD (4)
(M)ESKALIN (4)
öVERTON (2)
*ALMTRÄD (2)
PROVARE (4)

Mattias Persson
STAdIOn (25)
MONStERA (24)
SnaTTER (33)
ToLERAN(S) (27)
ORDvITS (4)

Åke Qvarfordt
BrEDVID (1)
RESeNÄR (7)
POSTErA (26)