Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SÄVENBOM  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
TveSALU (1)
RÅSIDEN (6)
MORSARV (2)
ART(I)GheT (4)
ENTRoPI (12)
FORtUNA (3)
JUBELD(A)g (1)
FISKArE (13)

Pia Mattsson
(F)ILTRERA (9)
SKITBRA (6)
ASSIETt (20)
STENRAS (29)

Roland Olsson
SE(L)OTISM (6)
TURKISk(A) (1)
TÅGLEDE(S) (1)
SKIMmEL (1)

Tord Eriksson
*ME(N)SBLOD (1)
OLEDArE (10)
SKÄNDAR(E) (7)
pAUSERA (5)
NORRmaN (3)

Annelie Gredander Ladó
SKAPlIG (4)
KLiSTRA (26)
LaS(S)NING (1)

Alexander Viberg Sandström
KO(N)SULTA (1)
pREDIKA (2)
EKOBROt(T) (1)
IrANIER (11)
LOAfERS (4)
MOTORI(S)T (5)
SLAdDER (15)
MATkAS(S)E (2)

Jonathan Ljungberg
TRADERA (35)
TA(L)aRTID (3)
KASSLeR (4)
VISTA(N)DE (2)
GLiNDRA (8)

Anders Apoy
lOTTERI (25)
INTRÄDE (18)
GLASERA (23)

Björn Jansson
BRISANT (5)
TENDERA (36)
*TåGSPÅR (1)
TIONDEL (14)
SORTERA(D) (10)
*DATORf(I)L (1)
rESRUTT (3)
GR(O)VSmED (1)

Alexandra Svanteson
HeLgDAG (3)
LINDaRE (31)
SALTERi (54)
fLYENDe (1)
KRISTEA(M) (4)

Turid Petersson
UPPKAST (2)
METaNOL (11)
TUkTARE (6)
INFRySA (3)

Paul Eberhardsson
KAnISTE(R) (27)
SORTERA (48)
bARBARI (1)
ASS(O)NERA (6)
LExIKON (3)
VARMbAD (2)
STEARIN (85)
SVARST(A)L (1)

Jessica Käll
(S)LadDRIG (14)
G(O)LVDRaG (1)

Gustaf Gimstedt
ELITiSM (5)
*PR(A)SSLIG (2)
RävSPEL (4)
ELEKTOR (5)
FODRInG (2)

Mattias Persson
RESTeRA (32)
LANTRas (26)
SLIPARE (12)
KRÖGARE (4)

Åke Qvarfordt
P(E)TIGHET (2)
TAMILsK (4)