Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Mälarpirater Cup 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
(T)ENoRIST (12)
sA(L)TÖKEN (2)
O(R)DINERA (16)
N(E)DdEkAD (1)
KONGrES(S) (2)

Niklas Elmefjäll
KLaNTE(R)I (14)
SPLINTA (7)
NER(L)UTAD (6)
NOtS(T)äLL (2)
MISSTRO (8)

Gunnar Andersson
PANTEiS(T) (2)
ANDERö(S)T (3)
SkRÄLL(I)G (1)

Henrik Jonés
REnSERI (11)
(K)RISPLAN (1)
vATTeNP(ÖL) (1)
AMNESTI (22)
OUT(T)AlAD (4)
SäLHONA (2)

Erika Jonés
sMICKeR (2)

Claes von Hofsten
InFLÖDE (3)

David Lundin
SkANNER (7)
ELRiTSA (56)
DITReSA (47)
FraMTID (4)

Måns Eriksson
SaNNING (7)
hUSKATT (4)
KOfFEIN (1)
StENRIK (16)
OANSEtT (7)

Karin Anderberg
REg(N)SKUR (5)
(S)TRAMHEt (5)
RESO(N)ANs (12)
(A)LTRuISm (1)

Anna Andersson
*NaTTSYN (1)
KoSTNAD (15)
KRINGla (10)

Maria Åslund
TOrsION (7)
BERäTTA (8)
LOTTERI (25)

Tommy Vaske
STE(N)kASt (13)
BE(S)TRiDa (21)
(Y)TTERStA (2)

Gerd Forss
TroPISK (5)
SILuETT (3)
SPARRIN(G) (6)

Per Adamsson
lIBERAL (2)
LEKLUST (1)
kERATIN (9)
STRäCKA (8)
SUTENÖr (2)
TULLfRI (1)

Erik Elvers
INSYLT(A)d (4)
TESTARE (39)
ApRIKOS (4)

Zakarias Jonsson
GORIlLa (5)
GrÖNSAK (4)
(S)NAtTARE (34)
PARtITA (4)

Marie Jonsson
VARIANT (6)
RASKHET (3)
GLIDArE (22)

Annelie Gredander Ladó
(D)EKAdEnT (2)
FRIkT(I)ON (4)

Pia Sjöblom
gARNERA (11)
JONGlE(R)A (4)

Henrik Johansson
(K)ARdINAL (5)
METRiSK (5)
(N)ATTsIDA (8)
LINSLUS (3)
*NERLåTA (2)

Mikael Brenning
MÄsTARE (24)
sPONTAN (3)
INDISkA (9)
PLÅNbOK (1)

Helena Bertilsson
INLINDA (4)
OTRÄNAd (9)
SURFaRE (6)

Kajsa Bråting
(S)KoTTARE (15)
LETARG(i) (12)

Ann-Kristin Hokkanen
TEOLOgi (5)
LEVANdE (4)
TROnSAL (26)

Turid Petersson
sTRESSA (20)
BEDRIvA (9)
KORNI(S)cH (1)

Monica Ringheim
LAnSERA (53)

Jessica Käll
AVVÄRJa (1)
s(K)URNING (2)
KaLSoNG (5)
RANGlIG (2)

Per Persson
TEStARE (39)
ANImERA (20)