Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
RIKSRÅD Open 2012  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

David Lundin
ETTIDeN (6)
RAST(N)ING (17)

Måns Eriksson
SENaTOR (52)
ROStERI (26)
T(E)STiKEL (1)
METOdIK (5)
UTVIlAD (1)
SMÄDARE (11)

Karin Anderberg
DaNSARE (49)

Per Adamsson
BASTIOn (15)
(K)LASSLAG (2)

Zakarias Jonsson
*MATThÅR (1)
STRÖARE (11)
StORMAN (15)
ÅTTITAl (2)
UTeDASS (11)
NeReMOT (3)

Marie Jonsson
ETTDeRA (8)

Johannes Åman Pohjola
UTSK(U)REN (2)
RELATIO(N) (19)
sPLIT(T)RA (7)
DIKTaRT (4)
MAT(S)EDEL (10)

Jessica Käll
SKÄRraD (6)
GLiDARE (22)
BLOM(S)TEr (4)

Thim Svensson
INSTAnS (9)
HANDl(A)RE (8)
bILRESA (18)
MODERAT (24)

Per Persson
RARIteT (7)
LeKAMEN (5)