Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SENIORK(LASS) 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
PRO(G)GARE (1)
TrASSEL (41)
TuRKISK (3)
NEDKAsT (14)
SPInkIG (2)
(S)TRÄVARE (3)
TANgENS (6)

Greger Nässén
INSkR(I)DA (3)
SKINGrA (11)
ELAKInG (7)
RYMDf(A)RT (1)
ONDGöRA (2)
FANTAsT (7)
*AnSTOLT (1)
DISTR(I)kT (3)

Claes von Hofsten
VÅRDFAl(L) (1)
*UTStAN(S)A (1)
DÄRINOM (1)

Ylva Wändahl
MONTERA (23)
GRÄDDSåS (1)
RESONErA (23)
iNTEC(K)NA (1)

Tove Lundeberg
KONSErT (8)
SUmMErA (8)
TRADERa (35)

Elisabet Bruzelius
STRäNGA (20)
FÖRSPEL (4)

Jannike Molander
TRASSlA (19)
HEDnInG (1)

Anders Brandén
VaTTnIG (6)
DANSK(H)Et (4)
(V)INSTRaD (7)

Kristina Granström
BESTIGa (12)

Maria Åslund
*SuRIKaT (2)
SIkTARE (20)
KONstSI(M) (2)
TreBENT (5)

Anita Mansnerus
(S)LÖSANDe (3)
MAOrISK (5)
STORMAN (15)
FöRLORA (3)

Gerd Forss
TRILSkE(N) (10)
I(n)NERTAK (4)
MO(R)AlIST (9)
SViNDLA (7)
REVNInG (2)
SEEDNIn(G) (4)

Erik Elvers
(Ö)VERhOPA (1)
SENTiDA (42)
AGITerA (24)
kaSSERA (25)
DISTANS (18)

Mikael Forss
RuNSTEN (8)
RETSInA (57)
(L)ETtISKA (5)

Mikael Brenning
SENIOR(A)T (30)
TRADErA (35)

Helena Åman
SEXtaNT (11)
GRADERa (11)

Turid Petersson
TENtERA (25)
trANKIL (10)
F(R)IKtION (4)

Jussi Pohjola
FRÄ(L)SArE (8)