Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob Cup 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
AVISERa (28)
FrISERA (20)
OSTeRIA (72)
(K)ONSTNäR (4)
S(L)AgREGN (2)

Anders Skjäl
TENTErA (25)
*BYTEsKÖ(P) (1)
PLADdRA (1)
SPoRTEl (6)
ETTDERA (8)
FETSTIl (3)

Gerd Forss
BINDSlE (3)
SIGNErI (2)
DANSANT (11)
tÄRNART (1)

Maria Ellfolk-Lasén
kVESTOR (4)
OBSTINA(T) (2)
aRsENIK (19)
ÖDLEART (3)
SOLStOL (4)
SAUTERA (33)

Mikael Forss
TROENDe (7)
TURNERa (27)
VITMEnA (6)
RASkHET (3)
AGNATER (12)
RESIDeRa (11)
ElRITSA (58)

Ann-Kristin Hokkanen
EDiTERa (26)
SONdERA (78)
NEuTRAL (12)
GROTEsK (11)

Siv Brandt
StUDERA (50)