Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
PEPp(ARK)AKA Cup 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Björn Ericson
VÅRDhEM (1)
OöNSKAD (6)
POLEnTA (10)
mANS(G)RIS (9)

Pia Mattsson
VITSORd (5)
mETANOL (11)
S(A)MoRDNA (8)
SALDERA (27)

Roland Olsson
tRA(N)HALS (6)
ESTNISK (5)
(T)ONFISKE (1)
AVRUSTA (9)
GASSKEN (2)
(B)ERGSKaM (1)
(S)TERLETT (1)
ENKöNaD (1)
LÖS(K)RAGE (2)
ARsENAL (29)

Tord Eriksson
U(T)GIvArE (5)
VINNaRE (29)
(L)EdmOTIV (4)
(T)AnDSTeN (18)

Alexander Viberg Sandström
ÖVERmAN (2)
H(ÖS)TAsTER (1)
(A)maNUENS (1)
MODERAT (24)
Å(R)SRÄNTA (3)
kABELjO (1)
NE(R)SOTAD (20)
ORDINA(T)A (7)

Jonathan Ljungberg
ASkURNA (5)
(F)ÄRSKING (2)
*rESI(S)TOR (3)
ORtOEPI (3)
(O)FELBART (1)

Anders Apoy
LUFtRäD (1)
SNaRKA(R)E (9)
FRäLSAR(E) (8)

Henrik Johansson
SERENAD (18)
TADLaRE (20)
INtOR(K)AD (5)
STrEBEr (6)

Alexandra Svanteson
FR(E)StARE (13)
RÄNTEgA(P) (1)
VITsORD (5)
EDITERa (26)

Paul Eberhardsson
TERRIEr (5)
PA(T)INERA (10)
tÅGÄNDA (1)
SPRItSA (15)
ELDsTåL (1)
STRäCKA (8)
ÖSTKANT (1)
SVALTIn(G) (2)

Gustaf Gimstedt
TElNING (6)
(S)TUNTmAN (2)

Åke Qvarfordt
INFALLA (4)
*OMRIKTA (1)
SKvADER (8)
*(F)USKSPEL (1)