Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Svärtinge Open  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Maria Åslund
UNDSÄTT(A) (2)
INSKRI(V)A (3)
MASKERa (13)

Tommy Vaske
LEKTRiS (14)
UNDUlAT (2)
SENTERA (36)
NERFART (7)

Gerd Forss
*FISKMaT (2)
LIR(E)kuRS (1)
HäNGSLE (1)
OXVEcKA (1)
STeGLiN(G) (2)

Mikael Forss
KAnISTER (27)
KvaRTETT (2)

Anders Apoy
*FR(I)gOLIT (2)
TERRIeR (5)

Sonny Apoy
TONSTEg (6)
kNOTTER (2)
EMAnERA (11)

Alexandra Svanteson
TORSDaG (18)
DITRESa (48)
SMITarE (34)

Thim Svensson
sÅRANDE (9)
VITsArE (17)
BARNMaT (5)
GRADeRa (11)
tRASSEL (41)
(I)NTUbERA (4)

Per Persson
*LÄNDSId(A) (1)
ReNODLA (21)
(k)LARNINg (5)

Åsa Sjödin
iDROTTA (17)
BaNDAGE (4)