Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2014  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
AVKOmMA (1)
ROMANIS(T) (8)
tRAGEDI (12)
TAfFLIG (2)
MITTER(S)t (4)
AGITERa (24)
FASTArE (15)

Henrik Jonés
SVART(I)nG (2)
BaRNKÄR (1)
KATEDER (9)
MANTIlJ (1)
OPTI(M)ERA (6)
FERNIS(S)A (10)
KASTARE (35)
NERSOT(A)D (20)
DATORMU(S) (1)
SIARoRD (7)

Björn Ericson
(N)ATtETID (8)
STEKN(I)NG (7)
SNaRAST (7)
LÅNETID (1)
BUSSKUR (1)
KLOSTER (10)
PENTAGO(N) (2)
OSTeRIA (72)
NERSoTA(D) (20)

James Reimdal
NOrdÖST (2)
gLASSB(A)R (7)
NÖD(A)nROP (1)
fRISTIL (3)
STUDSAr(E) (12)

Karin Anderberg
*(R)uNDSTAV (2)
*gENSTAM (1)
sLADDER (15)
EMANErA (11)
SåNGARE (23)
FAl(S)NiNG (2)
BETRädA (8)

Maria Åslund
LANSETt (21)
TRÄNaRE (28)
*SKRaLHE(T) (2)
B(A)RNaTrO (3)

Tommy Vaske
KARTERA (13)
bRISERA (18)
FöRMODA (2)
*SPEtSAD (1)

Anders Skjäl
MAORISK (5)
RENsTAM (16)
STUTErI (15)

Gerd Forss
rEOSTAT (26)
OEROTIs(K) (4)
SP(E)LKORT (1)
*ÅTSLUtA (2)
FrED(S)VÄN (1)
ORDNARE (8)
reSVÄS(K)A (2)
IN(T)ARSIA (12)

Erik Elvers
FELdRAG (2)

Emma Ekman
MA(T)ERIAl (6)
nOMINE(R)A (5)
SPLiNtA (7)
STUTErI (15)
(D)aGSRESA (9)

Malin Ståhlner
RAMvERk (1)
OREnSAD (13)
(S)TRÖmoLN (2)
amBROS(I)A (2)
SONDeRA (78)

Jonathan Ljungberg
(N)ATTSExA (3)
KaLLGRI(N) (1)
ENARMAD (3)
UTdRA(G)EN (7)
(G)RAVuRNA (1)
NEDTAGA (3)
SI(N)neSRO (4)
MYNT(S)LAG (1)
SOLKRA(f)T (2)
REALITE(T) (6)

David Tiberg
DIsPEnS (3)
(M)ASKERAd (3)
(P)ARTISaN (8)

Alexandra Svanteson
TRENDIg (11)
*MATRi(E)LL (1)
GABONES (2)
SPOLARE (20)

Jessica Käll
DRIVgAS (3)

Thim Svensson
REnDERA (17)
*DAgpASS (1)

Åke Qvarfordt
DATAbAS (1)
HARSTEk (2)
DITRESA (48)
P(L)AGIERA (7)
TeATRAL (7)

Per Persson
MUSTeRI (4)
SLAGoRD (13)

Bodil Normark
RÄ(T)TNINg (5)