Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SENIORK(LASS) 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
oREGANo (4)
STiNNHE(T) (3)
S(T)ÄnGARE (9)
REALI(T)ET (6)

Elisabet Bruzelius
sKRATTA (9)
FlUSTEr (4)

Karin Anderberg
HÖjDARE (2)
LATINSk (9)

Maria Åslund
DANSArE (49)
KLOSTER (10)
KÅRAndA (1)
LuSTgAS (7)
SKrINNA (15)
LASTARE (38)
SOLkATT (7)

Gerd Forss
TUlARE(M)I (6)
FrAMSTÅ (5)
aSTENIs(K) (5)
(M)AgNETIT (2)
p(R)EDATOR (3)

Erik Elvers
FELDRAg (2)
ROTUNDa (9)
TRADeRA (35)
RESTErA (32)

Mikael Forss
LEVER(a)NS (7)
kÄLLARE (6)
TESTARE (39)
LATINER (30)

Anders Apoy
STRECka (10)
pOsTRÅN (2)
OstVART (3)
S(K)YDdaRE (2)
TALANDE (21)
INRäTTa (21)
FöRDUmM(A) (1)

Sonny Apoy
OfARBAR (1)
FRIkÖPA (1)
BEDRAGA (6)
NER(L)aDDA (1)

Helena Åman
STRiMMA (5)

Turid Petersson
INGIFTE (1)
kONSERT (8)
PARkETT (5)
REN(S)LAKT (12)

Åsa Sjödin
BARLAST (8)