Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(J)ULGODIS  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
TILlNAM(N) (3)
SKRiNNA (15)
PANTLeK (1)

Niklas Elmefjäll
*GRaNRoT (3)
LASTBIL (5)
KITT(L)ARe (4)
MELeRAD (1)
INVErKA(N) (4)
(B)iODLARE (5)

Gunnar Andersson
FÄRÖISK (1)
KONSTRA (18)
TO(R)KLADA (9)
maRIMBA (1)
HÖNSERI (2)
(S)KEPPARE (1)

Gerd Forss
*KaTTHEM (1)
MaTSKeD (12)
STuMHET (2)

Emma Ekman
oMÅTTLI(G) (2)
SLITSAm (6)
GRÄNSlA (5)
BANtARE (13)
MaSKROS (5)
JORDARt (5)
TEKNING (6)

David Tiberg
SEXTiOE(N) (4)
sEKULÄR (1)

Kajsa Bråting
STRANDa (41)
ReNRITA (22)
TORPARE (11)
hELSIDA (19)
ZeLO(T)iSM (4)
RISTARE (51)
SLaFSIG (3)

Helena Åman
GriPBAR (2)
DYSLexI (2)

Emil Jacobsson
REGLAge (1)

Åsa Arrhén
GRÄsROT (3)