Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning vt16  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
9. Emil Jacobsson-Tove Lundeberg429 - 428 Stockholmsträning vt16 (rond 14)
19. Roland Olsson-Matilda Gnospelius442 - 418 Stockholmsträning vt16 (rond 26)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
9. Emil Jacobsson-Tove Lundeberg429 - 428 Stockholmsträning vt16 (rond 14)
20. Roland Olsson-Matilda Gnospelius442 - 418 Stockholmsträning vt16 (rond 26)

Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
24. Elisabet Bruzelius-Hanna Wallenbro338 - 338  Stockholmsträning vt16 (rond 5)
38. Emil Jacobsson-Monica Ringheim305 - 305  Stockholmsträning vt16 (rond 3)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2016-01-04

Nils Berner - Anssi Munz 402 - 345
Anssi Munz - Mikael Brenning 363 - 260
Nils Berner - Elisabet Claezon 379 - 363
Elisabet Claezon - Emil Jacobsson 392 - 273
Åsa Florholm - Monica Ringheim 270 - 309
Monica Ringheim - Emil Jacobsson 400 - 303
David Tiberg - Mikael Brenning 319 - 191
Anna Andersson - Mikael Brenning 428 - 287
Anssi Munz - Gunnar Andersson 404 - 410
Anssi Munz - Gunnar Andersson 279 - 324
Åsa Florholm - Anna Andersson 309 - 357
Anssi Munz - David Tiberg 257 - 299
Åsa Florholm - David Tiberg 409 - 235
Anna Andersson - Emil Jacobsson 456 - 317
Anna Andersson - David Tiberg 362 - 267
Monica Ringheim - Mikael Brenning 379 - 318

Speltillfälle 2 - 2016-01-11

Åsa Florholm - Gunnar Andersson 317 - 405
Anssi Munz - Monica Ringheim 315 - 309
Anssi Munz - Anna Andersson 262 - 399
Monica Ringheim - Mikael Brenning 391 - 296
Åsa Florholm - Gunnar Andersson 253 - 351
Åsa Florholm - Monica Ringheim 365 - 341
Fredrik Hansson - Anssi Munz 352 - 362
Andreas Ericsson - Fredrik Hansson 389 - 304
Åsa Florholm - Monica Ringheim 345 - 337
Mikael Brenning - Anna Andersson 257 - 366
Andreas Ericsson - Mikael Brenning 413 - 267
Mikael Brenning - Anssi Munz 432 - 300

Speltillfälle 3 - 2016-01-18

Elisabet Claezon - Emil Jacobsson 303 - 327
Karin Anderberg - Elisabet Claezon 367 - 302
Elisabet Bruzelius - Fredrik Hansson 369 - 373
Emil Jacobsson - Monica Ringheim 348 - 330
Emil Jacobsson - Monica Ringheim 305 - 305
Erik Elvers - David Tiberg 383 - 219
Andreas Ericsson - Monica Ringheim 356 - 306
Monica Ringheim - Åsa Florholm 314 - 404
Elisabet Bruzelius - Annica Hallberg 337 - 384
David Tiberg - Elisabet Claezon 277 - 367
Karin Anderberg - Hanna Wallenbro 425 - 335
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 354 - 299
Anna Andersson - Annica Hallberg 415 - 282
Erik Elvers - Anna Andersson 316 - 412
Andreas Ericsson - Åsa Florholm 329 - 375
Annica Hallberg - David Tiberg 300 - 335
David Tiberg - Andreas Ericsson 290 - 350

Speltillfälle 4 - 2016-01-25

Erik Elvers - Anna Andersson 386 - 350
Claes von Hofsten - Åsa Florholm 347 - 320
Claes von Hofsten - David Tiberg 361 - 276
Andreas Ericsson - Åsa Florholm 406 - 249
Monica Ringheim - Anna Andersson 350 - 391
Erik Elvers - Anssi Munz 388 - 333
Monica Ringheim - Anssi Munz 375 - 364
Elisabet Bruzelius - Mikael Brenning 412 - 299
Elisabet Bruzelius - Andreas Ericsson 378 - 314
Anssi Munz - David Tiberg 352 - 380
Monica Ringheim - Mikael Brenning 429 - 227
David Tiberg - Monica Ringheim 216 - 327
Åsa Florholm - Andreas Ericsson 410 - 326

Speltillfälle 5 - 2016-02-01

David Tiberg - Andreas Ericsson 407 - 304
Erik Elvers - Andreas Ericsson 329 - 398
David Tiberg - Elisabet Bruzelius 335 - 355
David Tiberg - Erik Elvers 195 - 467
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 341 - 356
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 349 - 361
David Tiberg - Hanna Wallenbro 326 - 294
Elisabet Bruzelius - Hanna Wallenbro 338 - 338
Monica Ringheim - Elisabet Bruzelius 339 - 336
Monica Ringheim - Mikael Brenning 342 - 275
Andreas Ericsson - Monica Ringheim 421 - 302
Anssi Munz - Annica Hallberg 307 - 295
Annica Hallberg - Anssi Munz 307 - 349
Anssi Munz - Mikael Brenning 364 - 300
Mikael Brenning - Åsa Florholm 315 - 375

Speltillfälle 6 - 2016-02-08

Anna Andersson - Emil Jacobsson 304 - 287
Anna Andersson - Erik Elvers 356 - 351
Monica Ringheim - Karin Anderberg 406 - 299
Monica Ringheim - Åsa Florholm 341 - 327
Björn Söderström - Erik Elvers 263 - 378
Mikael Brenning - Emil Jacobsson 321 - 427
Elisabet Bruzelius - Monica Ringheim 466 - 298
Mikael Brenning - Monica Ringheim 487 - 295
Elisabet Claezon - Åsa Florholm 295 - 327
Elisabet Claezon - Anna Andersson 335 - 415
Elisabet Bruzelius - Karin Anderberg 293 - 332
Elisabet Bruzelius - Karin Anderberg 324 - 348

Speltillfälle 7 - 2016-02-15

Martin Bender - Andreas Ericsson 412 - 345
Monica Ringheim - Hanna Wallenbro 353 - 318
Erik Elvers - Anna Andersson 323 - 331
Anna Andersson - Erik Elvers 285 - 291
Mikael Brenning - Åsa Florholm 342 - 287
Roland Olsson - Hanna Wallenbro 375 - 339
Erik Elvers - Åsa Florholm 377 - 332
Andreas Ericsson - Martin Bender 350 - 417
Hanna Wallenbro - Mikael Brenning 359 - 327
Henrik Jonés - Roland Olsson 387 - 292
Roland Olsson - Mikael Brenning 459 - 279
Elisabet Bruzelius - Henrik Jonés 387 - 323
Åsa Florholm - Elisabet Bruzelius 398 - 354
Henrik Jonés - Andreas Ericsson 383 - 331
Roland Olsson - Åsa Florholm 352 - 404
Roland Olsson - Åsa Florholm 397 - 311

Speltillfälle 8 - 2016-02-22

Monica Ringheim - Erik Elvers 317 - 309
Åsa Florholm - Monica Ringheim 399 - 325
Nils Berner - Monica Ringheim 387 - 244
Monica Ringheim - Fredrik Hansson 244 - 429
Monica Ringheim - Fredrik Hansson 271 - 456
Karin Anderberg - Nils Berner 337 - 351

Speltillfälle 9 - 2016-02-29

Åsa Florholm - Mikael Brenning 416 - 247
Andreas Ericsson - Åsa Florholm 374 - 352
Erik Elvers - Åsa Florholm 411 - 327
Mikael Brenning - Annica Hallberg 327 - 397
Mikael Brenning - Annica Hallberg 303 - 437
Andreas Ericsson - Åsa Florholm 337 - 357
Andreas Ericsson - Björn Söderström 306 - 402
Erik Elvers - Björn Söderström 276 - 426

Speltillfälle 10 - 2016-03-07

Fredrik Hansson - Andreas Ericsson 360 - 339
Elisabet Bruzelius - Åsa Florholm 327 - 273
Erik Elvers - Åsa Florholm 390 - 236
Elisabet Bruzelius - David Tiberg 371 - 329
Fredrik Hansson - Åsa Florholm 392 - 351
Mikael Brenning - Annica Hallberg 330 - 375
Andreas Ericsson - Erik Elvers 337 - 311
Anna Andersson - Björn Söderström 333 - 370
Annica Hallberg - David Tiberg 252 - 323
Mikael Brenning - Erik Elvers 332 - 258
Anna Andersson - Matilda Gnospelius 394 - 284
Erik Elvers - David Tiberg 335 - 359

Speltillfälle 11 - 2016-03-14

Mikael Brenning - Erik Elvers 405 - 303
Monica Ringheim - Anna Andersson 320 - 369
Monica Ringheim - Fredrik Hansson 357 - 328
Åsa Florholm - Andreas Ericsson 316 - 379
Erik Elvers - Åsa Florholm 350 - 362
Åsa Florholm - Fredrik Hansson 356 - 372
Monica Ringheim - Elisabet Bruzelius 408 - 276
Karin Anderberg - Anna Andersson 330 - 268
Karin Anderberg - Elisabet Claezon 339 - 345
Mikael Brenning - Annica Hallberg 421 - 296
Monica Ringheim - Mikael Brenning 354 - 322
Elisabet Claezon - Gunnar Andersson 296 - 422
Tove Lundeberg - Elisabet Claezon 322 - 298
Karin Anderberg - Gunnar Andersson 347 - 450
Emil Jacobsson - Erik Elvers 380 - 351
Karin Anderberg - Björn Söderström 365 - 299
Karin Anderberg - Björn Söderström 384 - 389
Elisabet Bruzelius - Annica Hallberg 371 - 341
Tove Lundeberg - Andreas Ericsson 330 - 328

Speltillfälle 12 - 2016-03-21

Andreas Ericsson - Karin Anderberg 343 - 350
Andreas Ericsson - Karin Anderberg 358 - 424
Andreas Ericsson - Karin Anderberg 372 - 357
Roland Olsson - Monica Ringheim 364 - 365
Tove Lundeberg - Roland Olsson 348 - 349
Anna Andersson - Monica Ringheim 260 - 385
Monica Ringheim - David Tiberg 340 - 310
Anna Andersson - Björn Söderström 448 - 287
Monica Ringheim - Björn Söderström 263 - 415
Roland Olsson - Andreas Ericsson 383 - 301

Speltillfälle 14 - 2016-04-04

Henrik Jonés - Tove Lundeberg 360 - 365
Nils Berner - Emil Jacobsson 411 - 317
Annica Hallberg - Hanna Wallenbro 315 - 311
Emil Jacobsson - Tove Lundeberg 429 - 428
Henrik Jonés - Nils Berner 399 - 289
Monica Ringheim - Anna Andersson 335 - 359
Annica Hallberg - Anna Andersson 323 - 376
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 290 - 356
Annica Hallberg - Monica Ringheim 267 - 411
Elisabet Claezon - Anna Andersson 288 - 398
Elisabet Claezon - Monica Ringheim 305 - 324
Elisabet Bruzelius - Åsa Florholm 286 - 450

Speltillfälle 15 - 2016-04-11

Erik Elvers - Åsa Florholm 356 - 302
Åsa Florholm - Erik Elvers 309 - 355
Åsa Florholm - Erik Elvers 292 - 459
Mikael Brenning - Monica Ringheim 256 - 411
Anna Andersson - Monica Ringheim 400 - 330
Monica Ringheim - Fredrik Hansson 361 - 323
Hanna Wallenbro - Mikael Brenning 335 - 289
Åsa Florholm - Anna Andersson 256 - 303
Annica Hallberg - Gunnar Andersson 349 - 444
Annica Hallberg - Åsa Florholm 277 - 329
Erik Elvers - Åsa Florholm 345 - 298

Speltillfälle 16 - 2016-04-18

Mikael Brenning - Anna Andersson 323 - 409
Erik Elvers - Åsa Florholm 508 - 231
Åsa Florholm - Annica Hallberg 315 - 377
Erik Elvers - Åsa Florholm 327 - 310
Åsa Florholm - Erik Elvers 298 - 308
Anna Andersson - Elisabet Claezon 371 - 340
Karin Anderberg - Elisabet Bruzelius 417 - 265
Monica Ringheim - Mikael Brenning 335 - 285
Monica Ringheim - Annica Hallberg 371 - 309
Åsa Florholm - Erik Elvers 347 - 288
Erik Elvers - Åsa Florholm 397 - 256
Anna Andersson - Monica Ringheim 363 - 284
Elisabet Bruzelius - Karin Anderberg 388 - 363
Mikael Brenning - Elisabet Bruzelius 391 - 319
Karin Anderberg - Elisabet Claezon 384 - 317

Speltillfälle 17 - 2016-04-25

Annica Hallberg - Monica Ringheim 344 - 380
Erik Elvers - Monica Ringheim 306 - 340
Monica Ringheim - Åsa Florholm 421 - 286
Elisabet Claezon - Erik Elvers 366 - 401
Erik Elvers - Åsa Florholm 395 - 245
Åsa Florholm - Erik Elvers 338 - 389
Elisabet Claezon - Åsa Florholm 315 - 341
Åsa Florholm - Elisabet Claezon 235 - 340
Martin Bender - Roland Olsson 427 - 331
Roland Olsson - Martin Bender 375 - 322
Martin Bender - Roland Olsson 391 - 347

Speltillfälle 18 - 2016-05-02

Erik Elvers - Åsa Florholm 331 - 309
Annica Hallberg - Anna Andersson 365 - 308
Åsa Florholm - Anna Andersson 299 - 355
Åsa Florholm - Anna Andersson 386 - 295
Monica Ringheim - David Tiberg 343 - 347
Monica Ringheim - Annica Hallberg 299 - 325

Speltillfälle 19 - 2016-05-09

Mikael Brenning - Anna Andersson 365 - 304
Monica Ringheim - Erik Elvers 393 - 336
David Tiberg - Monica Ringheim 277 - 380
Anna Andersson - Nils Berner 400 - 345
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 324 - 260
Nils Berner - Åsa Florholm 483 - 329
Erik Elvers - Hanna Wallenbro 400 - 236
David Tiberg - Monica Ringheim 299 - 382
Nils Berner - Anna Andersson 439 - 351
Anna Andersson - Hanna Wallenbro 382 - 350
Karin Anderberg - Nils Berner 292 - 311
Karin Anderberg - Nils Berner 308 - 438

Speltillfälle 20 - 2016-05-16

Anna Andersson - Åsa Florholm 322 - 301
Elisabet Bruzelius - Hanna Wallenbro 452 - 303
Anna Andersson - Hanna Wallenbro 376 - 288
Anna Andersson - Åsa Florholm 369 - 269
Åsa Florholm - Erik Elvers 356 - 317
Åsa Florholm - Erik Elvers 299 - 447
Åsa Florholm - Erik Elvers 333 - 392
Åsa Florholm - Hanna Wallenbro 342 - 304
Elisabet Bruzelius - Anna Andersson 374 - 345
Karin Anderberg - Monica Ringheim 362 - 296
Matilda Gnospelius - Annica Hallberg 434 - 354
Elisabet Bruzelius - Annica Hallberg 385 - 310
Monica Ringheim - Matilda Gnospelius 368 - 262
Monica Ringheim - Anna Andersson 418 - 284
Karin Anderberg - Elisabet Bruzelius 352 - 299
Mikael Brenning - Karin Anderberg 304 - 438
Karin Anderberg - Anna Andersson 365 - 357
Monica Ringheim - Mikael Brenning 437 - 308

Speltillfälle 21 - 2016-05-23

Annica Hallberg - Roland Olsson 287 - 366
Roland Olsson - Annica Hallberg 438 - 366

Speltillfälle 22 - 2016-05-30

Monica Ringheim - Anna Andersson 270 - 468
Mikael Brenning - Monica Ringheim 336 - 328
Karin Anderberg - Mikael Brenning 395 - 343
Fredrik Hansson - Karin Anderberg 325 - 408

Speltillfälle 24 - 2016-06-13

Åsa Florholm - Monica Ringheim 329 - 339
Åsa Florholm - Monica Ringheim 307 - 367
Annica Hallberg - Åsa Florholm 359 - 319
Annica Hallberg - Monica Ringheim 290 - 353

Speltillfälle 25 - 2016-06-20

Annica Hallberg - Anna Andersson 270 - 431
Åsa Florholm - Monica Ringheim 339 - 332
Åsa Florholm - Anna Andersson 309 - 389
Åsa Florholm - Annica Hallberg 396 - 332
Matilda Gnospelius - Monica Ringheim 358 - 346
Monica Ringheim - Erik Elvers 310 - 336
Matilda Gnospelius - Fredrik Hansson 334 - 369
Åsa Florholm - Matilda Gnospelius 333 - 334

Speltillfälle 26 - 2016-06-27

Annica Hallberg - Åsa Florholm 273 - 389
Roland Olsson - Matilda Gnospelius 442 - 418
Matilda Gnospelius - Annica Hallberg 365 - 390
Åsa Florholm - Roland Olsson 250 - 421
Roland Olsson - Åsa Florholm 410 - 220