Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning vt16  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
*LETTeRA (1)
OsKäRPA (1)
BEVISTA (5)
KLANtIG (4)
BEVISTA (5)
KLANtIG (4)
(S)KRaTTIG (5)
SUGENhE(T) (1)

Björn Söderström
SKäRRAD (3)
HAT(T)MODE (2)
TRESP(A)NN (2)
UPpSYDD (1)
KUST(L)AND (3)
STRÄNDE(R) (5)

Gunnar Andersson
TANDROT (7)
RASANdE (9)
SENDRAG (7)
kAS(S)ELeR (5)
BEf(OR)DRAN (1)
SPISARE (3)
ORGANZA (1)

Henrik Jonés
*TAMGRiS (1)
S(T)ENKOll (2)
RItUELL (2)

Elisabet Claezon
(L)INDRInG (3)
SEXKANT (2)

Martin Bender
STANDAr (8)
F(Ö)REVITA (1)
ÄDeLOST (1)
StANdAR (8)
MIsTLUR (2)

Tove Lundeberg
pAJSARE (2)
TA(N)dSTEN (7)
OSKADlIG (1)
STADIOn (11)

Elisabet Bruzelius
StRåHAT(T) (3)
FÖRSTRö (1)
AVSMAKa (1)
SATSDEL (4)
SNATTeR(I) (13)
TREvARE (2)
PREMiSS (2)
HeROISK (1)
DISkARE (15)

Fredrik Hansson
TUlLARE (7)
HÄLSENa (3)
TuRISTA (5)
uTVILAD (3)
TOlErAN(S) (8)
OTVÄTtA(D) (2)

Roland Olsson
INTRAdA (4)
(T)RåDSMaL (1)
SI(N)OLoGI (1)
(S)ADELTAk (4)
POL(I)SoNG (1)
TUNGsAM (1)
SuDANES (3)
BAkTALA (1)
LIGATUR (2)
SLADDEr (5)
(L)UTENIST (1)
RENOdLA (7)

Karin Anderberg
TENDErA (9)
AKVEDUKT (1)
åTTiOEN (3)
ANKOmST (1)
OrdI(N)ERA (5)
sTENBIT (1)
BORSTiG (1)
MoNST(E)RA (7)
DANSLEk (5)
BÅTFOLK (1)
ANDNiNG (2)
ROSIghE(T) (3)

Anna Andersson
AnFÄKTA (1)
KONsTRA (5)
KLANtER(I) (4)
TAVERNA (5)
TRAdERA (8)
SIgNERA (16)
ArR(A)N(G)ERA (1)
TRAGEdi (6)
TREStEG (2)
HiTRESA (3)
(K)aSTRuLL (2)
(D)EKADEnS (1)
BESTRId(A) (6)
AVLASTA (1)
KARNEoL (3)
rASKATT (1)
TRAVERS (4)
SaMLING (1)
SMALhET (5)
TReDSKA(S) (5)
(R)OTAtION (1)
(R)ESuLTAT (5)
RENSTAM (6)
(V)ANDRinG (1)
*ViKTRAS (1)
ENKRONA (3)
(S)PÖKStAD (1)
GrEkI(N)NA (2)
LEDAmOT (2)

Matilda Gnospelius
SNuSARE (13)
MARSvIN (4)
GRÄNSlE (3)

Andreas Ericsson
oGENTIL (1)
REAGeRa (2)
tOALeTT (2)
JOLLRIG (1)
TOAlEtT (2)
LAOTISk(A) (2)
SLA(N)gORD (2)
ANDaNOM (2)
STÅL(L)iNA (2)
GOuTERA (2)
MORSGRI(S) (1)

Erik Elvers
O(T)rENDIG (4)
ESTENOm (6)
SA(L)UtERA (5)
OSTERIa (25)
TVUNGEn (1)
SmETANA (1)
FÄRGToN (1)
STRITTA (4)
ANSTALt (5)
PASSLIG (1)
TRETTiO (3)
TREtTIO (3)
TEKnING (3)
ROTUNDA (2)
AGItERa (9)

Åsa Florholm
RÄTTE(L)sE (1)
*lOSSARE (3)
SP(A)TSErA (6)
*BADMoDe (1)
TORTERA (9)
nORDLIg (4)
lÄKtARE (7)
HANtERA (7)
DOSSIER (5)
NyANSER(A) (2)
KRIStNA (10)
UTHÄrdA (1)
RESnING (3)
NITRERA (10)
PIANiST (3)

David Tiberg
ReALISM (5)
mAGDANS (3)
SLiTAGE (5)
*FRI(G)OLiT (2)
RETSINA (20)

Mikael Brenning
bR(A)SSERi (4)
SpARGRI(S) (1)
REA(K)TION (3)
o(N)DULERA (6)
NITRERA (10)
POsTERA (7)
DRäKTIG (2)
SäTTERI (6)
FÖrENTa (3)
STrEAkA (7)
YrKANdE (3)
sNATTRA (6)
MArXIST (3)
NERVGAs (3)
mATRONA (2)
SEREnAD (9)
PIETIST (1)

Monica Ringheim
HUN(D)RING (1)
tENTErA (11)
STrÅHA(T)T (3)
RETIrER(A) (3)
IbLANDA (3)
TRA(K)tERA (4)
*SISTO(N)DE (1)
FONdERA (4)
DITRESA (18)
NITRERA (10)
GRÅS(U)ggA (2)
pARKERA (3)
LÄROSAl (1)
FlÄSkIG (1)
(S)TRESSiG (4)
TRAGiSK (6)
EXTENsI(V) (1)
TEnSION (3)
ANORDNA (3)
SVULlEN (1)
TROFAsT (2)
STORhET (2)
SCENA(R)IO (1)

Emil Jacobsson
oFArLIG (1)
RISTARE (12)

Hanna Wallenbro
HÄLSENa (3)

Annica Hallberg
GRADERA (2)
SVIkARE (2)
STELHEt (2)
ELRItSA (21)
F(Ä)STNiNG (1)
*BItONAL (1)
SEGRARE (5)
ERSäTTA (7)
INVITeR(A) (2)
SLINgRA (9)
kRISTNA (10)

Anssi Munz
DRAGARE (2)
REmISSA (4)
SENTERA (12)
ÄNDELSe (1)
SKRO(D)ERA (4)
SNuSARE (13)
KNEGARE (4)