Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
After Work - Intensivturnering  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Elisabet Claezon
INTAgEN (8)

Fredrik Hansson
*MODI(G)heT (1)

Karin Anderberg
OrENHEt (5)
KNY(T)nING (1)
DIgGARE (4)
STENRaS (29)
INBRyTA (1)
TRESTEg (8)
sNICKRA (8)
STäNDER (19)
TIDSAxE(L) (3)

Anna Andersson
TAtUERA (14)
DAmHATT (4)
RASeRI(N)G (8)
KONSTRA (18)

Åsa Florholm
DANSLEk (11)

Daniel Pettersson
OsTÄDAd (7)
KNAL(L)eRT (3)

David Tiberg
SLINgRA (27)
TRAN(S)fER (4)

Turid Petersson
URINERa (11)
*FÖRGj(O)RT (1)