Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SENIORK(LASS) 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
AbRASI(O)N (3)
RESKOSt (2)
ÖVeRTAG (6)
SOVPLAT(S) (2)
vA(R)EVIGA (1)
BASTIoN (15)
(L)ATSIDaN (8)

Greger Nässén
bEST(R)IDA (21)
(S)ILVERNE (2)
BET(A)LARe (3)
SIGNATU(R) (7)
NERöVER (1)

Karin Anderberg
INVERKa (7)
REALIST (49)

Maria Åslund
NOTaRIE (51)
STRÄVAn (3)
SEXtiEN (6)
TRiVSEL (5)

Anita Mansnerus
mETO(D)IST (3)
GLADDES (2)
LAOTIER (28)
ST(A)MbORD (6)
kLINKER (4)

Gerd Forss
LJu(S)RING (1)
UTKOMSt (1)
SVINmaT (4)
BEl(G)ISKA (3)
*FåGELMA(T) (2)
vÄRMARE (4)
SMALMaT (2)

Erik Elvers
SÄljARE (13)
STRE(S)SIg (9)

Mikael Forss
TAKräNN(A) (1)
Ö(V)ERLAST (2)
SAN(S)KRIT (6)
RAS(T)NING (17)
(F)eMINiST (3)
ORDSKAT(T) (10)
(M)INiSTEr (10)

Sonny Apoy
SPENDE(R)a (7)
OSTADIG (18)
SlAGORD (13)

Mikael Brenning
SELLERI (9)
FAsTArE (15)

Helena Åman
nERRESA (13)
SKRaMLa (5)
TäLT(N)INg (2)

Turid Petersson
AmETIST (3)

Annica Hallberg
laNTLIG (2)
SATMARA (3)
KORN(G)RyN (2)
ASÄTARE (9)
(F)LåSNING (1)