Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
(T)USENdEL (3)
NEDRESA (18)
UTTRäDA (4)
UPP(G)jORD (1)
MaNSARD (7)
HÄSTMaN (1)
kROATI(S)K (3)
*HÅRs(N)ODD (1)
TAGLInG (1)
DRASTiS(K) (13)
(S)ELOTISM (6)
(S)PINnARE (10)
LIGATUR (6)

Elisabet Bruzelius
S(I)DOGATA (1)
TORpARE (11)
meNANDE (2)
SOnDErA (78)
KnOTTrA (3)

Pia Mattsson
SONDERA (78)
AnMOdAN (2)
dALARNA (2)
SiARORD (7)
DELEgaT (6)
FASNING (3)
ELIDERA (19)
REaPLAN (6)
OSERIös (7)
GARDIsT (25)
PIASTER (11)
IRISErA (14)
SORGSEN (4)

Anders Brandén
iNDOLE(N)s (5)
TRInGEL (10)
GROTeSK (11)
LANSETT (21)
GROTeSK (11)

David Lundin
HäNGARE (7)
E(N)SARtAD (14)
StÄMpLA (4)
(S)EGERTId (5)
bARNAT(R)O (3)
SKIRN(I)Ng (2)
TURNERa (27)

Roland Olsson
SAFTRIk (1)
*H(E)RREhUS (1)
(A)TOMKrIG (2)
rUNSTAV (2)
OSTA(R)TAd (4)
AVvITTR(A) (1)
SNÖriPA (2)
E(R)FORDRA (1)
StRYPA(R)E (2)
RYTtARE (12)
GRISfOT (2)

Anna Andersson
(G)ULDFiSk (2)
ELiTIsM (5)
BASTIoN (15)

Anita Mansnerus
AvISeRA (28)
AnImERA (20)
GARVERi (3)
REsOLUT (10)
BORSTeN (10)

Gerd Forss
STERLIN(G) (10)
BISvÄRM (1)
LADDArE (13)
B(A)RnSLiG (8)
STENMUR (10)
(T)ARaNTEL (16)
BESLöJA (2)
DIGGARE (4)
TÄNKAre (14)
STEARIN (85)
TOPPLÖs (1)
*HUsTOMt (1)

Erik Elvers
ADERtoN (20)
REtSINA (56)
TErTIÄR (2)

Emma Ekman
mOTsÄGA (3)
SNuSARE (37)
AMOR(T)ERA (10)
*FÖ(R)SPäNT (1)
TAN(D)OoRI (3)
FISKARE (13)
SVaRSLÖ(S) (1)
SAN(D)KORN (7)
eLDVAKT (9)

Mikael Forss
(S)KiNGRAS (3)
rEALIST (49)
RUINERA (16)
TATTARE (13)
SALTERi (54)
(O)RDINERA (16)
NERVIKT (1)
RISTARE (51)

Pia Sjöblom
RETSINA (56)
K(O)RSNIng (6)
OTRÄNAd (9)

Anders Apoy
SIONISt (6)
SLUT(S)cEN (5)
VINNaRE (29)
(S)TILfULL (1)
(I)RRItErA (7)
LAGbR(O)Tt (2)

David Tiberg
PASSiON (11)
ELRItSA (57)
SPINDEl (7)
STEroID (18)
OMAnLIG (5)

Sonny Apoy
MOTSoLS (3)
aNSTåND (5)
OSEEDAD (6)
ovÄNSKA(P) (1)
FNITTrA (11)
STÄDARE (36)
aM(O)RTERA (10)

Mikael Brenning
PARkERA (11)
NOTARIE (51)
REGLeRA (9)
*s(T)ENKULA (1)
(G)rANDIOS (9)
FAlLeRA (5)

Ann-Kristin Hokkanen
(R)UdIMeNT (3)
KARTERA (13)
DATERaD (4)
k(R)OSSARE (6)
UN(D)ErsTA (12)
tALLRIS (2)
EdITERA (26)

Marianne Mattsson
FÄrGERI (1)
(S)KANDERA (30)
DUVUNGe (1)

Helena Åman
StEARIN (85)
KlANdRA (4)
(B)ARNSLIg (8)
(F)ÖRENING (2)
STOL(S)bEN (10)

Monica Ringheim
*FLASKÖL (1)
UTFÄrDA (4)
ARRENdE (17)
nEDErS(T)A (19)
LUTtRAD (9)
(T)ILLREST (6)
DANSARE (49)
PRoTeST (4)
KoNTERA (28)

Cindy Åkerlund
HuSFRId (1)