Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning vt18  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
TURNERA (6)
HA(T)TANDE (1)
TENDErA (9)
PLUNdRA (5)
SNATT(E)RI (13)
TOmGLAS (2)
S(T)ENRÖsE (2)
*JULdANS (1)
BAskLAV (1)

Elisabet Claezon
GLINDrA (1)
MAGSJuK (1)
OBETALD (7)
(S)NATTARe (10)
GLAShUS (2)

Claes von Hofsten
RULlANd(E) (1)
DRÖNArE (4)
TONSILl (1)

Fredrik Hansson
RETsINa (20)
GRADIe(N)T (5)
MOTSIdA (2)

Karin Anderberg
*HELSlAG (1)
(K)LÄDNINg (2)

Anna Andersson
MARSiAN (2)
OTEXTAd (5)
ARIAnSK (2)
BORStA(R)E (1)
bARNV(A)KT (2)
AUTONOM (3)
TÅlIGHE(T) (2)
sTATIOn (7)
TRANKiL (9)
AvE(R)SION (6)
nEDEMOT (1)
SOLSIdA (5)
bENBROT(T) (1)
HARSYRA (1)
DRESsYr (1)
SORTERA (19)
(S)eNIORAT (12)
PLANERa (5)
RO(S)ENrÖD (1)
pUNkTER(A) (3)
BÅTRESA (3)
GLASRuT(A) (2)
BARFoTA (5)

Maria Åslund
INRIKEs (2)
PISTAgE (3)
NErS(M)ORD (2)
LATINER (9)
SJUK(L)INg (1)

Erik Elvers
JOrDART (4)
hÄNGARE (3)
STRÄcKA (4)
(S)TOrMASt (2)
TrASSlA (9)
lIFTARE (8)
TrASSlA (9)
SMATTER (4)
(S)KRoDERA (4)
KLOrERA (1)
BET(A)LARe (2)
(F)REDNING (1)
URTAVLa (2)
ODELbAR (5)
SnUSaRE (13)
HONKATt (1)
SLöSERI (1)
UTSTÖtA (1)
ORKESlÖ(S) (1)
cISELE(R)A (2)
(B)LÄNKAre (2)

Åsa Florholm
SARD(I)SkA (3)
SÄlJARE (5)
STjÄRNa (2)
P(E)RiSKOp (1)
ÖVERMaN (1)
BRORsoN (1)
TrASSLA (9)
(S)PATSERA (6)
bES(P)eTSA (1)
LIKTORn (4)
BLOTTAR(E) (3)
KO(M)PRESs (1)
*GNISTER (1)
MYNtARE (2)
LANTER(N)A (7)
OsTERIA (25)
RÖKNINg (2)
SnORKLA (4)
LISMARE (8)
STYlTIG (2)
INSAMlA (5)
oSALTAD (5)
Å(R)sVInST (1)

David Tiberg
SPUnnIT (1)
RISTnIN(G) (6)
TiL(L)ReST (3)
hISTORIA (2)
FRITIDS (2)
NERVGAS (3)
FRILÄGe (1)

Mikael Brenning
TRANBäR (3)
KaNDiD(A)T (1)
(A)VåKNING (1)
SÄNDaRE (5)
MARSvIN (4)
LIFtARE (8)
SINNE(L)aG (2)

Monica Ringheim
FRUKOST (1)
RENStAM (6)
HeTsARE (6)
STÄdARE (5)
UTTRäDA (2)
AukTION (2)
(N)EdERSTa (9)
BE(T)UTTAD (1)
bORD(S)DUK (2)
DREs(S)INg (8)
REtsINA (20)
BeSLUTA (4)
ANTÄnDA (2)
SKäMMAS (1)
SNARaRE (5)
STUDERa (7)
(F)öRKASTA (1)
MOtoRIK (1)
SNUSARE (13)
IRANSKA (3)
mATADOR (3)
vIDUNDE(R) (2)
FAN(A)TISm (1)
OxIDERA (6)
FöRSONA (2)
TURIStA (5)
TäNDARE (5)
pROCENT (1)
PERs(I)sKA (1)

Hanna Wallenbro
TUMLarE (5)
FRONTAL (3)

Annica Hallberg
(L)ANDSväG (1)
KONtErA (9)
STrANDa (18)

Pair @ Dice
*TRONA(N)DE (1)