Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KAROLIN 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
PRO(S)TATa (5)
SNiRKEL (4)
MOTI(V)ERA (3)
(K)ORTSpEL (4)
E(N)vISHET (3)
REKTiON (6)
(F)ÖRSäKRA (2)

Claes von Hofsten
TEXtRAD (11)
HORnIST (8)
TRADINg (1)

Karin Anderberg
(D)RESSERA (17)
SPATTIg (3)

Anna Andersson
SKRiNDA (22)
BARN(S)ItS (2)
VåRVÄDE(R) (1)
(S)KApELSE (1)

Gerd Forss
MORrNIN(G) (2)
STiLREN (35)

Erik Elvers
TANDVAL (5)
EKOloGI (3)
PrÄ(S)TMAN (3)

Åsa Florholm
KNASTER (25)
KALsONG (5)
APERITi(F) (1)
UTBJUDA (1)

David Tiberg
STOR(S)tAD (14)
UTBREDA (6)

Mikael Brenning
GENESIS (4)
KV(A)RStAD (4)
ANsIKtE (18)
SKRItTA (23)

Monica Ringheim
(A)nSVARIG (1)
ÄdELGAs (2)
avSTYRA (6)
RÄTTs(L)IG (3)

Åke Qvarfordt
LASTINg (6)

Julia Jacobsson
UTMYNnA (1)
LAMINaT (10)
ANEKDot (11)
OrD(S)KATT (10)
ANDETaG (10)

Jan Johansson
SYNTARe (23)