Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
R(I)DSKOLA (5)
OSTmASk (1)
TULLARE (18)
(S)ORGEBUd (1)
sVA(R)TROT (6)
(R)ENSLAkT (12)
ÄLSKARE (10)
POME(R)ANS (3)
TERBIUm (1)
ATTSAtS (2)
O(S)TRUKEN (4)
(M)EDTAGEN (5)
LÖgNARE (7)
RES(U)LTAT (4)
INTARsI(A) (12)
S(T)ARTmAN (7)

Claes von Hofsten
LAtINER (30)
SNATtAR(E) (33)

Pia Mattsson
BeToN(I)NG (3)
*IBLANDA (4)
TATUeRA (14)
OMI(L)dHET (1)
BAnKlÅN (2)
gLIDArE (22)
STAMFIK (1)
RAGtIME (3)
NATuRVI(T) (1)

Roland Olsson
SÄN(G)DaGS (1)
OSTÄmNE (2)
ÄRTbÖ(S)SA (2)
BLO(D)FETT (1)
SMÄRTf(R)I (1)
KONSERt (7)
PO(S)TLÅDA (1)
UTKASTA(D) (4)
VINDSTö(T) (2)
SAKNING (2)
OTrE(N)DIG (3)
*vARGTAN(D) (2)
STAR(T)MAN (7)
T(E)RMINAL (14)
FLANkE(R)A (5)
AvROSTA (6)

Anna Andersson
UTBREdD (1)
(O)GENERAD (8)
ELSkATT (3)
DiSKANT (17)
EKvATOR (2)
FRIS(E)DEL (3)
(S)ATINErA (32)
ARA(B)iSKA (4)
(T)ARAnTeL (16)
KRA(G)StEN (6)
InVITER(A) (8)

Gerd Forss
RE(N)tORKA (4)
FÅNt(R)ATT (1)
(E)MiGRAnT (5)
StILREN (34)
SNÖ(S)kRED (1)
ST(O)lsBEN (10)
DATERAD (4)
LETTI(S)Ka (5)
BLiN(D)HET (3)
AsPIRAT(A) (1)
DEkANUs (6)

Erik Elvers
ROSTERi (26)
(P)SALtARE (3)
PARkLEK (1)
SkROCKA (3)
lUTTRAD (9)
fRIBREV (1)

Åsa Florholm
RIK(S)LARm (4)
ROSTERi (26)

Malin Ståhlner
TALScEN (6)
AZERISK (20)
(S)TORMASt (11)
OTROhET (4)
BRONSER(A) (5)
(PR)eSTAnDA (1)
FoSTR(A)RE (6)
TRÄLIST (4)
LOTtERI (25)

Anders Apoy
LAMINAt (9)
AN(B)RINgA (2)
AVISERA (28)
SALt(S)TEN (18)
SNARARE (25)

Sonny Apoy
ONORmAL (7)
uTEDASS (11)
ErIGErA (9)
IsOLERA (43)
*OMSkAKA (1)
(S)KRAMLiG (3)

Alexandra Svanteson
SVETTAs (16)
S(K)OTTArE (15)
KAtTUN(G)E (4)
dR(E)SSING (17)
*SLiNDER (20)
FRISERa (19)
AVELS(S)tO (5)
S(T)ALkARE (1)
SKRI(V)ARE (7)
*(E)nTAKTAD (1)
AnSIKTE (18)

Marianne Mattsson
HÄLSENA (6)
SYMMET(R)i (1)

Turid Petersson
*rE(S)TNOTA (1)
(S)TÄDNInG (5)
AnORDNA (12)
kLANDeR (11)
FuR(S)TLIG (3)
hALVERA (10)

Monica Ringheim
REN(S)nINg (3)
MÅLAnDE (2)
VAlROSS (7)
SpRÖDHE(T) (2)
(S)ySSLING (2)
*tÅGAnDE (1)

Monica Envall
SNITsEL (7)
UTGivA(R)E (5)