Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SISU CUP 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
tUsENDE (5)
ROVTAND (2)
*STåNGeN (1)
tESTARE (39)
ANATOmI (4)

Roland Olsson
(A)STEROiD (20)
TI(D)SRESa (18)
SMITARE (31)
SALUt(E)RA (15)
INDIKeR(A) (8)
OPTIKeR (3)

Anna Andersson
sTAMNäT (1)
FRA(N)sMaN (2)
SPR(I)NTeR (12)
BASTIoN (15)
FR(A)MSIDa (5)
*OTEsTAD (3)
N(A)TTSIDa (8)
pRASSLA (11)

Gerd Forss
SMULTEn (2)
HUNDSP(An)N (1)
SLISKIG (2)
uTMATTA (2)

Erik Elvers
MODErAt (24)

Mikael Forss
STRANDa (40)
SpACKEL (3)
(L)UDenHET (1)
*I(N)GlASAD (4)

Marianne Mattsson
*TRäNSLA (1)

Monica Ringheim
DITReSA (46)
KA(T)TSAnD (7)
oTREVL(I)G (6)

Monica Envall
sLINGRa (27)

Thrise Johnsson
RuINErA (16)