Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ACA(JO)UNÖT  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
TRO(N)STOL (4)
KRAS(S)LIG (8)
(T)RÄKiSTA (2)

Gunnar Andersson
bESIKTA (9)
SAUtERA (33)
(S)EPARErA (4)
UTSTAKa (2)
POLARIs (8)
UTS(T)ÄLlA (2)
GIL(l)ANDE (3)

Pia Mattsson
SVARaRe (7)
BERÄKNA (4)
*GlASFAT (2)
STILREN (35)

Roland Olsson
ELITkÅR (1)
*oDdSTAL (1)
FAT(A)LIST (5)
MATLuST (1)
BArBENt (1)
STRatEG (17)
ELRITSA (57)

Anna Andersson
RoSTFRI (3)
ROSARÖD (2)
PARIS(A)RE (7)
FRiKA(S)SE (4)
(S)LADDRiG (14)

Gerd Forss
OSEEdAD (6)
(N)EDtYNGD (1)
STÅ(N)DARE (20)

Emma Ekman
tIDLÖSA (4)
GlASNOS(T) (4)
GERILlA (6)
SPRÅKl(I)G (3)
DeTONE(R)A (15)
KONTErA (28)

Kajsa Bråting
kLOTTRA (8)
IDiSSLA (7)
sKOTARE (23)
LAKrITS (11)

Helena Åman
LINjERA (14)
EdItERA (26)