Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
STORKBO* CUP 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Lisa Blohm
KÖlISTA (3)
VAkNATT (2)
sTRECKA (10)

Gunnar Andersson
ELRiTSA (58)
ELSLADD (3)
ANTITEs (24)
ELiDERA (20)
hERRSKO (4)
L(A)TSIDAN (8)
pRESTI(G)E (2)
BEHÄNgA (1)
PiSTAGE (11)
OBELiSK (4)
MI(s)SAKtA (2)

Daniel Domert
liSMARE (25)
MINAReT (27)
ReMISSA (10)
(A)NAKoRET (9)

Claes von Hofsten
SNARHEt (24)
aNSÄTTA (6)
STENISk (4)
GRODMAn (5)
BRUNSta (1)
BEFOLKa (2)
sNOKaRE (3)

Pia Mattsson
FÅNTRAT(T) (2)
KOSTALL (2)
fRIDANS (3)
LEDsNAD (4)

Inger Wingård
aSTrAK(A)N (6)
*OmSKÖTA (1)
TEKNIKE(R) (3)
iNRISTA (40)

Roland Olsson
I(S)OLERAD (13)
ANDRAKe (13)
STAR(T)ARe (15)
SLATTRI(G) (10)
OS(T)ARTAD (5)
OSLITeN (12)
MÅLGEsT (2)
SEDATIv (5)
OrIE(N)TAL (7)
LIKST(R)ÖM (4)
aUDITÖR (2)
MiNARET (27)

Anna Andersson
(S)ELeKTIV (4)
(M)JÖLNInG (1)
METODIS(K) (6)

Gerd Forss
RE(S)ONErA (23)
SoLVERA (13)
KOSTNAd (16)
SMITaRE (34)
*NeJSIDA (1)

Emma Ekman
NIGErIA (1)
ArMSTöD (3)
LAsTARE (38)
TRäNING (3)
F(E)tTRAND (5)
FÖRSeNA (10)
LiNJERA (15)

Malin Ståhlner
DESPOTI (6)
FlERTAL (5)
(G)rISBLOD (1)
SMAkRÅD (2)
TADLARE (21)
SMåLAND (6)
INDIKEr(A) (9)
DoMINEr(A) (10)

Sebastian Ågren
ENSTAKA (17)
ÖVERTAg (6)
SEGrARE (24)
TANDRÖ(T)a (7)
SNuSARE (38)

Helena Bertilsson
FUNGERA (12)
ToRKARE (16)
(F)ARTVINd (8)

Kajsa Bråting
gIRLAND (8)
TaLAR(T)ID (4)
LORT(G)RIS (3)

Marianne Mattsson
MÄKLARE (4)
STUDErA (50)
fISKErI (1)

Helena Åman
AMNESTI (23)
FÖ(R)KOvRA (1)
RETSINA (57)

Jussi Pohjola
AVSOmNA (3)
LYKT(S)kEN (1)

Jessica Käll
LAST(N)INg (14)
TORRHEt (7)
S(N)ÖMäNGD (1)
DATERAD (5)
Å(S)KåDARE (2)

Åke Qvarfordt
(S)ATIrISK (5)
rUMSTE(R)A (7)