Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Aura Cup 2019  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
aRSENAL (30)
ETERISK (7)
EPIlERA (4)
P(O)STVERk (2)

Anna Andersson
hEPATIt (6)
NOTO(R)IsK (5)
TONFiSK (5)
ISOLERa (44)
TUMLaRE (20)
*LÄTTSIN(T) (1)
BESeGRA (12)

Maria Åslund
TITrERA (15)
DEkaNUS (7)

Anita Mansnerus
RIV(S)tART (5)

Gerd Forss
MYGLaRE (5)
ApELGRÅ (1)
kLÄTTRa (10)
DIKTrAD (2)
aNDETRo (18)

Erik Elvers
RIDDArE (9)
LANDMIn(A) (4)
eL(E)MENTA (2)
SnIDARE (67)
TOMNIng (1)

Mikael Forss
BRE(D)bAND (1)
(K)ASTRERA (13)

Helena Åman
PLoTTRI(G) (3)
GRUbbLA (1)
*TRäNSEL (1)
KONStRA (19)
SaNGRIA (11)
KANTeLE (4)

Jussi Pohjola
*DALTARe (1)
GRUp(P)ERA (2)
tJENARE (2)
STORSPE(L) (4)

Monica Ringheim
RET(O)RIsK (9)
TONfISK (5)
HeTSARe (15)

Monica Envall
(O)sMAKLIG (2)
INStANS (10)

Gunnel Wikström-Gunn
STÖN(A)NDe (4)

Marina Holmberg
SANDLÅd(A) (4)