Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
NOtErING (6)
SNULTrA (9)
ISOTErm (12)
HÖSTNING (1)
SnYLTARE (11)
TÄTNINg (2)
DISKARe (34)
SANKHeT (2)

Anita Marmell
*ESTRADA (1)

Ola Torstensson
SPÅRARE (3)
SNIdARE (64)
VERSION (11)
ONAneRA (15)
TORPAre (11)
*INSMETA (1)
INRiKTA (10)

Nils Berner
FANDERS (14)
TRESpAN(N) (10)
TRAVERs (9)
NERsATT (14)
STARTER (18)
fLANKER(A) (5)
REALIST (49)
MINERAl (14)
KRASSLi(G) (8)
R(A)NUNKEL (1)

Björn Ericson
GRISErI (6)
SVEPANDe (1)

Rita Åkesson
STICKIg (3)
PAtETIS(K) (4)
*(H)ASPnING (1)

Patrik Grönvall
ZENItAL (11)
SVAGhET (6)
B(R)ITtISK (6)
ANIMERA (20)
LUNTARE (28)

Jörgen Strand
TRENdIG (11)
VIN(D)lInG (1)
STRÖ(S)SEL (3)
SEMESt(E)R (8)
ERODERa (18)
RODdARE (13)
sEGlARE (17)

Joel Bäckelie
ST(O)RTInG (13)
(S)UmeRISK (1)
BEGrIPA (9)
NEDERST (12)
(D)EPONErA (2)
eS(T)eTISK (7)
(U)TSTRÅLA (7)

Johanna Bergström
LAsTARE (38)
RUSNINg (5)
rETINAL (29)