Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Örebro Open 2005  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Niklas Elmefjäll
STRiGLA (13)
bOASERA (15)
*TRÄLERI (1)
fONETISK (5)
mONTAGE (4)
OUTRer(A)D (3)

Lisa Blohm
*oTEKNIS(K) (3)
DAGSv(E)RS (1)
BRAKTeA(t) (4)
oXIDERA (13)
LANSERa (53)
TREMOlO (1)

Victoria Gejrot
SNATtRA (29)
TESTaRE (39)
SLADDRA (18)

Håkan Nord
DANSSTE(G) (12)
(S)MÅRETAS (4)
*BERGSAL (3)
(D)OMPrOST (2)
MÄLTARe (3)
TALSCEN (6)
JETPLAN (2)
SESSION (6)
*GIgABEL (1)
AVLELSe (3)

Björn Ericson
SOLkaTT (7)
*LOTSArE (7)
EROTIsK (19)
sTENRIK (16)
FRANSKA (5)

Elisabet Claezon
MENuETT (1)

Claes Gejrot
NEDsLaG (9)
TRADERA (35)
SEXTUSen (1)
DIAGONal (1)
TADLArE (21)
KRYSSARE (4)

Andreas Carlsson
VANLiG(E)N (1)
U(N)DERTON (4)
ÖRESTAL (7)
(T)aLSPRÅK (4)
TäLTARe (8)
UtTOLKA (1)
lASTBAR (5)
RISTARe (52)

Ida Nord
*MATREST (4)
URSTARK (4)
*SONDMAT (1)
SAT(I)NERA (32)

Claes von Hofsten
*DAM(T)ROSA (1)

Patrik Grönvall
RINgARE (27)
*KaROTEN (7)
RENSKAV (6)
EKKISTA (4)
AnIMERA (20)
METaNGA(S) (6)

Henrik Holmström
ERODEra (18)
GENERAD (4)
HäLS(N)ING (3)
SAN(D)STEN (22)

Stefan Furth
INR(E)DARE (10)
RAsHETS (7)
*LOTSARE (7)
STILrEN (35)

Pär Båge
INRInGA (9)

Daniel Strindberg
NOTARIE (51)

Joel Bäckelie
TENDERA (36)
(T)åGLUFFA (2)
öVERSL(A)G (1)
LANTER(N)A (21)
StENS(T)OD (19)

Jannike Molander
TeXTARE (7)
SLaVERi (9)

Tine Norling
TANDVaL (5)
RÄtTIkA (3)

David Brandell
SPELARE (15)
SENTeNS (4)
tIO(K)RONA (1)
fLuNDRA (5)

Pia Mattsson
FLyGARE (4)
TESTARE (39)

Pyret Karlbom
KLOTtER (5)
ELKABeL (1)
BEKÄNNa (1)

Anders Brandén
TOlKARE (18)
daNSARE (49)
SNATTRa (29)

Fredrik Viberg
*(I)NFLÄTaD (1)
ArSENAL (29)
RYTTARe (12)