Styrelsen

Svenska Scrabbleförbundets styrelse för verksamhetsåret 2018 består av:

  • Anna Andersson, ordförande
  • Gerd Forss, sekreterare
  • Monica Ringheim, kassör