Styrelsen

Svenska Scrabbleförbundets styrelse för verksamhetsåret 2020 består av:

  • Johan Rönnblom, ordförande
  • Gerd Forss, sekreterare
  • Anders Apoy, kassör