Kommittéer

Tävlingskommitténs främsta uppgift är att hjälpa ovana tävlingsarrangörer med råd, besluta om tävlingar är ratinggrundande eller inte och utse förbundsrepresentanter till tävlingar. Kommittén diskuterar också nya tävlingsformer och regler och hjälper till med planeringen av SM. De som ingår i kommittén är Alexandra Svantesson och Maria Åslund. De nås alla via tavling[at]scrabbleforbundet.se.

Det är till tävlingskommittén du ska vända dig om du vill att en tävling ska vara ratinggrundande. Du når kommittén på tavling[at]scrabbleforbundet.se.

Scrabbleförbundets ordlistekommitté består av Gunnar Andersson, Greger Nässén och Anders Skjäl och nås på mailadressen ordlista[at]scrabbleforbundet.se.

På årsmötet 2015 bildades en regelkommitté, vars uppgift är att göra en översyn av våra tävlingsregler. Kommittén kan nås på regler[at]scrabbleforbundet.se