Ordlistor

Ordkunskapen är bara en del av Scrabble, men en bra koll på vilka ord som finns ökar onekligen dina chanser att bli en bättre spelare.

SAOL 14
Följande listor (i kopieringsskyddat PDF-format) gäller sedan 15 september 2017.

Nytillkomna ord på 2-8 bokstäver vid övergången till SAOL 14:  Pdf-fil
Inte längre giltiga ord
 på 3-8 bokstäver i SAOL 14:  Pdf-fil

Komplement till SAOL 14
Tilläggslista - Scrabbleförbundets tillägg till fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14). Här står ord som inte står med fetstil i den tryckta versionen av SAOL 14, men som ändå är sökbara huvudord i SAOL-appen.  Pdf-fil

Ändringslista - Scrabbleförbundets lista med kända ändringar mellan versioner av SAOL 14.  Pdf-fil

Bra ord att kunna
Ord på två bokstäver är de första som nybörjare rekommenderas att lära sig. Korta ord med Z, men även C, J, X och Y har också hög prioritet. De orden och andra viktiga ord kan du träna in med de här listorna. Ord med röd text är nya i SAOL 14.

Ord med två bokstäver - alfabetisk  Pdf-fil
Ord med två bokstäver - tvådimensionell  Pdf-fil
Ord med tre bokstäver  Pdf-fil

Ord med C  Pdf-fil (2-8 bokst)  Pdf-fil (2-10 bokst)
Ord med J  Pdf-fil (2-8 bokst)  Pdf-fil (2-10 bokst)
Ord med X  Pdf-fil
Ord med Y  Pdf-fil (2-8 bokst)  Pdf-fil (2-10 bokst)
Ord med Z  Pdf-fil

Ord utan vokaler  Pdf-fil

Ord med minst en stor bokstav  Pdf-fil

Tvåor med hakningar - komprimerad  Pdf-fil
Tvåor med hakningar - hela ord  Pdf-fil
Treor med hakningar - komprimerad  Pdf-fil
Treor med hakningar - hela ord  Pdf-fil

Sjuor med endast en vokal  Pdf-fil
Sjuor med fem eller fyra vokaler  Pdf-fil
Sjuor med tre eller fyra AEIO  Pdf-fil
Sjuor och åttor med AEIO  Pdf-fil
Åttor med fem vokaler  Pdf-fil
Åttor med tre eller fyra AEIO  Pdf-fil

Nyttiga ord
Nedanstående listor är framtagna genom simuleringar med Scrabble-programmet Frank, där datorn har spelat hundratusentals matcher mot sig själv. Listorna visar de ord som man har störst nytta av att kunna som scrabblespelare, med de viktigaste i den första kolumnen uppifrån och ner, sedan nästa kolumn osv. Ord med röd text är nya i SAOL 14.

Ord med fyra bokstäver  Pdf-fil
Ord med fem bokstäver  Pdf-fil
Ord med sex bokstäver  Pdf-fil
Ord med sju bokstäver  Pdf-fil
Ord med åtta bokstäver  Pdf-fil
Ord med nio bokstäver  Pdf-fil