Efter turnering

  • Se till att utrustning som lånats in från andra orter återlämnas, viss utrustning kan vara personlig och har något bytts ut under speldagen se till att lägg tillbaka påsar och bräden där de var från början.
  • Rapportera gärna om hur det gick i turneringen, vilka som kom på pallen, vilka temaord som lades och övrig kuriosa som vi Scrabblare kan gilla, i forumet eller på Facebook sidan "Scrabble på Svenska".
  • Rapportera in resultaten i administrationssystemet Matilda. Där ska samtliga matchresultat läggas in och helst även rullningarna. Om du inte kommer in i matchdatabasen, kontakta resultat[at]scrabbleforbundet.se, tavling[at]scrabbleforbundet.se eller webmaster[at]scrabbleforbundet.se. Det är viktigt att de inlagda resultaten blir rätt - var noga med inmatningen! Om turneringsprogrammet Manfred har använts kan alla matcher exporteras till Matilda med några få klick - detta rekommenderas starkt! När resultaten är färdiginlagda mailar du till resultat[at]scrabbleforbundet.se  och meddelar att resultaten är inlagda, så uppdaterar de ratingen.
  • Se till att nya spelare får en brickpåse av förbundet.
  • Betala snarast in insamlade medlemsavgifter. De kan betalas i handen till kassören eller ordföranden eller (helst) på bankgironummer 5107-4433, betalningsmottagare Sv Scrabbleforbundet. Glöm inte att skriva vem du är och vilken tävling det gäller!
  • Meddela kassören på kassor[at]scrabbleforbundet.se vilka som har betalat medlemsavgift på turneringen.