Efter turnering

  • Se till att utrustning som lånats in från andra orter återlämnas.
  • Rapportera vem som vann och gärna några korta rader om turneringen exempelvis i Scrabbleförbundets forum.
  • Rapportera in resultaten i administrationssystemet Matilda. Där ska samtliga matchresultat läggas in och helst även rullningarna. Om du inte kommer in i matchdatabasen, kontakta resultat[at]scrabbleforbundet.se, tavling[at]scrabbleforbundet.se eller webmaster[at]scrabbleforbundet.se. Det är viktigt att de inlagda resultaten blir rätt - var noga med inmatningen! Om turneringsprogrammet Manfred har använts kan alla matcher exporteras till Matilda med några få klick - detta rekommenderas starkt! När resultaten är färdiginlagda mailar du till resultat[at]scrabbleforbundet.se  och meddelar att resultaten är inlagda, så uppdaterar de ratingen.
  • Betala snarast in insamlade medlemsavgifter. De kan betalas i handen till kassören eller ordföranden eller (helst) på bankgironummer 5107-4433, betalningsmottagare Sv Scrabbleforbundet. Glöm inte att skriva vem du är och vilken tävling det gäller!
  • Meddela kassören på kassor[at]scrabbleforbundet.se vilka som har betalat medlemsavgift på turneringen.