Hur du blir en bra Scrabblespelare

Några användbara råd till dig som vill bli en bra Scrabblespelare

Att haka

 • Lägg inte ut dina brickor genast du ser ett ord du kan bilda! Tänk tvådimensionellt, det vill säga lägg vågräta ord på ett sådant sätt att det samtidigt bildas ett eller flera ord lodrätt. Därför är det bra att lära sig tvåbokstavsord i SAOL 14. De flesta är självklara men visste du att också EH, JE, EU, MI och RÖ är godkända ord? Se ordlistor på Scrabbleförbundets sida.

Brädets bonusrutor

 • Utnyttja bonusrutorna, det vill säga 2xbokstav, 3xbokstav eller 2xord, 3xord. Om ordet går genom en bonusruta får du högst poäng genom att lägga brickan som ger högst poäng på den rutan. Om du har en honnör, till exempel Y eller J kan du få till och med kring 50 poäng om du låter honnören hamna på en trippelruta.

Använd de blanka förnuftigt!

 • De blanka ger inga poäng men är de värdefullaste brickorna i påsen, eftersom de kan ge dig bra utdelning om du använder dem rätt, till exempel för att få en honnör tvådimensionellt på en bonusruta eller för en rullning (där du alltså lägger ut alla brickor du har på brickstället). Du kan själv sätta en undre gräns för hur många poäng du vill nå upp till för att använda dina blanka, men de flesta spelare bruka inte nöja sig med mindre än 30–40 poäng för ett drag med en blank. Du kan också använda en blank för att få ut Z i ett trängt läge eller för att få ut alla brickor i slutspelet.

Bokstaven Z

 • Z ger visserligen 10 poäng men är ofta svår att få ut, eftersom det finns ett begränsat antal ord som innehåller Z (se ordlistor på Scrabbleförbundets sida). Förvänta dig inte att få många poäng för ditt Z utan försök få ut det så fort du bara kan, men använd helst inte en blank förrän i slutet av spelet. Den blanka kan du behöva till något mer poänggivande.

Att byta

 • Var inte rädd för att byta bort dåliga brickor. Om du till exempel suttit alltför länge med Z och inte får ut det, tveka inte att byta. Passa då på att byta otrevliga bokstäver samtidigt (t.ex. H, D och F)! Förutom honnörerna J, Y och X är STR eller SKR bra kombinationer att lämna kvar på brickstället liksom också NING och ARE. Se också till att du hela tiden har en bra balans mellan konsonanter och vokaler.

Tänk på balansen!

 • Se alltså till att du har balans på brickstället, det vill säga en bra blandning av konsonanter och vokaler. Om du har bara konsonanter kan det ofta vara klokt att lägga något av dessa (speciellt över en trippelruta): BB, BH, BRR, BVC, CBRN, CD, CP, CV, DDT, DJ, DS, DVD, FN, GPS, HBT, HM, HPV, KBT, KK, LP, MBL, MC, MMS, MS, MVC, PC, PDF, PH, PM PR, PS, PST, SCH, SM, SMS, TBC, TT, TV, VD, VM och VVS. Med ett överskott konsonanter kan man till och med rulla med endast en vokal (TRÄNGST och PLANSCH är bra exempel). Har du för många vokaler kan du utnyttja ord som AIOLI, ROUE, EURO, … för att återställa balansen på brickstället. Se ordlistor på Scrabbleförbundets sida.

Nyttiga förkortningar

 • Förutom förkortningar med enbart konsonanter kan det vara bra att lära sig övriga förkortningar, till exempel ABC, EKG, PSA, … liksom även andra trebokstavsord, se ordlistor på Scrabbleförbundets sida.

Planera framåt

 • Tänk i allmänhet på ditt nästa drag. Om du har bra bokstäver på brickstället lönar det sig att göra ett upplägg, det vill säga att öppna för en poänggivande hakning i nästa drag, till exempel är ju trippelrutorna av stor betydelse, men kolla att du inte öppnar för motspelarens eventuella C, Y, J eller X (eller ger motspelaren chans till en alltför bra hakning).

Rullningar

 • Att hitta rullningar är inte så lätt, men om du har en bra balans mellan konsonanter och vokaler kan det löna sig att ägna lite tid åt att plocka om bokstäverna för att hitta ord med sju bokstäver. Tänk på de vanligaste ändelserna -ING, -IG, -ARE, -ERA, -ISK och -HET, och försök hitta ett sju- eller åttabokstavsord, ifall du har just den kombinationen. Vanliga förleder är till exempel FÖR-, NER-, IN-, AV- och BE-. Det blir också lättare att hitta rullningar om man hittar korta ord först, till exempel RESA, STEN, BIL, ...

Slutligen några strategier

 • Du behöver inte förklara vad ordet du lagt betyder! Lägg ut ordet och ge över till motståndaren att syna eller låta bli! Säg gärna ordet (orden) högt. Detta är dock inget tvång. Det är heller inte straffbart (om än aningen lömskt) att betona fel (STOR-MIL, PÅ-SKÄGG, O-STOR, I-SPIK ...)!
 • Håll huvudet kallt och ge inte upp om du ligger i underläge, till exempel om motspelaren just rullat! Kom ihåg att spelet när som helst kan vända till din fördel. Spelet blir ju i och med en rullning mycket öppet och ger dig ofta en möjlighet till bra poäng. Kolla in dubbelrutorna och trippelrutorna! Där kan du få massor av poäng - om du tänker tvådimensionellt.
 • Håll koll på klockan men låt dig inte stressas! En stressig hjärna tänker inte klart och det kan leda till ett dåligt slutspel.
 • Ge inte upp om du förlorar många spel i början. Även om man kan många ord och har studerat ordlistor behöver det inte betyda att man behärskar spelet. Genom träning får man allt mer erfarenhet, och småningom blir man en riktigt bra Scrabblespelare.
 • Glöm inte att Scrabble är en kombination av ordkunskap, taktik och tur!

Ordlistor

 • Användbara listor finns under ”Resurser” på www.scrabbleforbundet.se.