Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
BUNGAL(O)w  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Rönnblom
AR(O)MGLAS (3)
(N)ERLUSAD (13)
GRA(N)NLåT (3)
KoNDENS (2)
SUr(R)oGAT (1)

Mårten Björkman
BESäTTA (3)
ENDASTE (21)
REALiST (54)
U(T)TORKaD (3)
(S)NITSARE (18)
HESI(T)ERA (12)

James Reimdal
GrÅSTEN (9)
TILlDRA (9)
INROTAD (15)

Emma Ekman
FLoRIST (6)
BENMäRG (1)
RUND(R)eSA (10)
SAMARIt (9)
mODERL(I)G (4)

Matilda Ekman
sTÄDARE (38)