Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SPARRING Cup 2013  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
TREDSKA (18)
IDE(A)LiST (13)
LITTERa (33)
SULNINg (3)
SANNiNG (7)

Henrik Jonés
(A)LTRUISt (5)
BEVIS(NI)Ng (1)
pÅTALAN (2)
VELIGHE(T) (1)
KA(N)SLIST (7)

Johan Rönnblom
ASKURNA (5)
KUnNAN(D)E (4)
STADSBO (9)
L(I)NIMEnT (2)
TEnDERA (42)
DISkARE (37)
TILlAGA (4)
INNErST(A) (26)

James Reimdal
gAPHALS (2)
*GO(T)IsERA (4)
*TRÅDN(I)NG (1)
ROTÄNdA (8)
FRAMDEL (6)

Martin Bender
LÄNSTOL (3)
TAVElRA(M) (5)
STEGLÖS (5)
HANDSKe (13)
O(R)DSKATt (11)
LInDRIN(G) (3)

Måns Eriksson
SENtIDA (45)
cSARDAS (2)
aNSÄTTA (6)
SA(T)IRISk (6)
ALsTR(A)RE (13)
PLADDRi(G) (4)
aN(S)TORMA (10)

Karin Anderberg
TRÄbORD (2)
(M)ARGINAl (4)
BOnI(T)ERA (4)
INRINGA (9)
LADdARE (14)
PIsTAGE (11)
MENAGER(I) (6)
SOMaLI(S)k (1)
KANSlER (15)

Anna Andersson
SAUTErA (34)
IRANSKA (6)
*MAORIER (1)
FRE(D)STiD (5)
StENRAS (32)
(F)LYTANDE (1)
pAlJETT (1)

Erik Elvers
STaRK(V)IN (4)

Zakarias Jonsson
S(T)ENsTOD (23)
mATJORD (2)
RANkHET (3)
S(N)ARKARe (11)
TI(D)SRESA (20)
DeSPOTI (6)
SKaRPEN (6)
DIKTART (4)
KNATTEr (15)

Jessica Käll
*SI(T)TANDE (4)
TIPSaRE (23)
(B)ÄRNSTEn (6)
SLånBÄR (2)
INDUNSt(A) (3)
ÅT(V)RIDEn (1)

Bodil Normark
ANKuNGe (4)