Forum

Notifications
Clear all

Årsmöte 2019

Sida 1 / 3

Anna.Andersson
Inlägg: 24
Admin
Topic starter
(@anna-andersson)
Member Ordförande
Blev medlem: 3 år sedan

Svenska Scrabbleförbundet hälsar alla årets och fjolårets medlemmar varmt välkomna till årsmöte!

 

Datum: Söndag 10 mars 2019

Tid: 14.00 - 16.00

Plats: Hemma hos Anna och Gunnar Andersson, Fridensborgsvägen 11, Ulriksdal, Solna. Det kommer också att finnas möjlighet att delta på distans via nätet, mer information kommer om detta senare. Ni som bor på andra orter får gärna samlas hemma hos någon och delta gemensamt.

Vägbeskrivning: http://tinyurl.com/pq4ongw

 

Då det traditionsenligt bjuds på glass(båtar) på årsmötet, meddela Anna så hon vet hur mycket glass som behöver köpas. För er som samlas på annan ort går det bra att inhandla lite glass till mötet, utlägg ersätts mot inskickat kvitto.

 

Dagordning för årsmöte den 10 mars 2019:

 

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Beslut om mötets behöriga utlysande

 4. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare

 5. Fastställande av dagordning

 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

 7. Verksamhetsberättelse och bokslut

 8. Revisionsberättelse

 9. Ansvarsfrihet för styrelse

 10. Val av styrelse

 11. Val av två revisorer

 12. Val av valberedning

 13. Val av tävlingskommitté

 14. Fastställande av avgifter

 15. Fastställande av budget

 16. Propositioner

 17. Motioner

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar: Detta utskick innehåller endast kallelse till mötet samt dagordning. För övriga handlingar hänvisas till Scrabbleförbundets hemsida ( http://www.scrabbleforbundet.se ) och forumet "Årsmöte 2019".

 

Röstberättigad är den som vid tiden för årsmötet har löst medlemskap i Svenska Scrabbleförbundet för år 2019. Medlem som ej kan deltaga på årsmötet kan lägga sin röst via ombud med fullmakt. Det går också bra att poströsta. Din poströst skall innehålla ditt namn, vilka omröstningar du ämnar delta i och om du röstar för eller emot.

 

Poströster skickas till:

 

Svenska Scrabbleförbundet

℅ Anna Andersson

Fridensborgsvägen 11

170 69 Solna

 

Glöm inte att märka kuvertet med “Poströst”.

 

OBS! För den som är pälsdjursallergiker så kan det vara värt att veta att det hemma hos oss finns katter, de kommer vara instängda under tiden ni är här.

 

Väl mött,

Styrelsen genom Anna Andersson

12 Replies
Anna.Andersson
Inlägg: 24
Admin
Topic starter
(@anna-andersson)
Member Ordförande
Blev medlem: 3 år sedan

Ni kan antingen maila till mig på anna.k.jansson@gmail.com om ni vill deltaga eller skriva en rad i denna tråd. 

Svara
Erik Elvers
Inlägg: 23
(@hpik)
Eminent Member
Blev medlem: 2 år sedan

1. Jag kommer att närvara vid mötet.

2. Jag ber att få lämna följande motion, eller för att vara exakt upprepa den eftersom den sändes in på kvällen förra årsmötesdagen:

Till Scrabbleförbundets styrelse – motion till årsmötet 2019 

Jag föreslår att såväl tävlingar med 30 minuter betänketid per spelare (som idag) som tävlingar med 25 minuter betänketid per spelare får vara ratinggrundande. Arrangören av turnering bestämmer vad som skall gälla för turneringen i fråga.

Motivering: med 25 minuter/person, dvs 50 min/parti, hinner man ha 8 ronder i en endagsturnering (400 minuter speltid, jämfört med 7*60=420 i dagens endagsturneringar). Detta ger en bättre utsållning av vinnare, alltså ett mer rättvisande resultat. Detta är också vad som gäller i engelskt scrabble.

Erik Elvers

Svara
Anna.Andersson
Inlägg: 24
Admin
Topic starter
(@anna-andersson)
Member Ordförande
Blev medlem: 3 år sedan

Jonathan Ljungbergs motion 

Ekonomiskt stöd till driften av Wordfreakz Sedan ett par veckor har vi alla haft glädjen av att äntligen kunna spela svenskt Scrabble online igen. Detta har möjliggjorts av Daniel Domert på webbplatsen https://www.wordfreakz.se/ .

 

Utöver arbetet som Daniel lagt ner på att skapa webbsidan, uppstår det kostnader för att driva en sådan sida för bland annat webbhotell, vilket är anledningen till att jag skriver denna motion. I andra paragrafen i Scrabbleförbundets stadgar står det "Förbundets ändamål är att främja intresse för spelet Scrabble..." och för detta ändamål är det i dagens samhälle av yttersta vikt att ha en webbplats där vi alla kan spela.

Därför yrkar jag att Scrabbleförbundet ska ersätta Daniel Domert för de kostnader som han har haft och kommer att få för driften av https://www.wordfreakz.se/ .

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 21
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 2 år sedan

Tänkte betala min medlemsavgift för 2019 så att jag kan lämna en poströst till årsmötet. Då uppstod följande fråga: Var på hemsidan hittar jag förbundets bankgironummer?

Svara
Sida 1 / 3
Share: