Årsmöte 2019  

  RSS

Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
02/02/2019 11:52 f m  

Svenska Scrabbleförbundet hälsar alla årets och fjolårets medlemmar varmt välkomna till årsmöte!

 

Datum: Söndag 10 mars 2019

Tid: 14.00 - 16.00

Plats: Hemma hos Anna och Gunnar Andersson, Fridensborgsvägen 11, Ulriksdal, Solna. Det kommer också att finnas möjlighet att delta på distans via nätet, mer information kommer om detta senare. Ni som bor på andra orter får gärna samlas hemma hos någon och delta gemensamt.

Vägbeskrivning: http://tinyurl.com/pq4ongw

 

Då det traditionsenligt bjuds på glass(båtar) på årsmötet, meddela Anna så hon vet hur mycket glass som behöver köpas. För er som samlas på annan ort går det bra att inhandla lite glass till mötet, utlägg ersätts mot inskickat kvitto.

 

Dagordning för årsmöte den 10 mars 2019:

 

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Beslut om mötets behöriga utlysande

 4. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare

 5. Fastställande av dagordning

 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll

 7. Verksamhetsberättelse och bokslut

 8. Revisionsberättelse

 9. Ansvarsfrihet för styrelse

 10. Val av styrelse

 11. Val av två revisorer

 12. Val av valberedning

 13. Val av tävlingskommitté

 14. Fastställande av avgifter

 15. Fastställande av budget

 16. Propositioner

 17. Motioner

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar: Detta utskick innehåller endast kallelse till mötet samt dagordning. För övriga handlingar hänvisas till Scrabbleförbundets hemsida ( http://www.scrabbleforbundet.se ) och forumet "Årsmöte 2019".

 

Röstberättigad är den som vid tiden för årsmötet har löst medlemskap i Svenska Scrabbleförbundet för år 2019. Medlem som ej kan deltaga på årsmötet kan lägga sin röst via ombud med fullmakt. Det går också bra att poströsta. Din poströst skall innehålla ditt namn, vilka omröstningar du ämnar delta i och om du röstar för eller emot.

 

Poströster skickas till:

 

Svenska Scrabbleförbundet

℅ Anna Andersson

Fridensborgsvägen 11

170 69 Solna

 

Glöm inte att märka kuvertet med “Poströst”.

 

OBS! För den som är pälsdjursallergiker så kan det vara värt att veta att det hemma hos oss finns katter, de kommer vara instängda under tiden ni är här.

 

Väl mött,

Styrelsen genom Anna Andersson

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
02/02/2019 4:21 e m  

Ni kan antingen maila till mig på anna.k.jansson@gmail.com om ni vill deltaga eller skriva en rad i denna tråd. 

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Erik Elvers
(@hpik)
New Member
Blev medlem: 3 månader sedan
Inlägg: 2
03/02/2019 1:59 e m  

1. Jag kommer att närvara vid mötet.

2. Jag ber att få lämna följande motion, eller för att vara exakt upprepa den eftersom den sändes in på kvällen förra årsmötesdagen:

Till Scrabbleförbundets styrelse – motion till årsmötet 2019 

Jag föreslår att såväl tävlingar med 30 minuter betänketid per spelare (som idag) som tävlingar med 25 minuter betänketid per spelare får vara ratinggrundande. Arrangören av turnering bestämmer vad som skall gälla för turneringen i fråga.

Motivering: med 25 minuter/person, dvs 50 min/parti, hinner man ha 8 ronder i en endagsturnering (400 minuter speltid, jämfört med 7*60=420 i dagens endagsturneringar). Detta ger en bättre utsållning av vinnare, alltså ett mer rättvisande resultat. Detta är också vad som gäller i engelskt scrabble.

Erik Elvers


Mimikryp gillade
SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
10/02/2019 3:36 e m  

Jonathan Ljungbergs motion 

Ekonomiskt stöd till driften av Wordfreakz Sedan ett par veckor har vi alla haft glädjen av att äntligen kunna spela svenskt Scrabble online igen. Detta har möjliggjorts av Daniel Domert på webbplatsen https://www.wordfreakz.se/ .

 

Utöver arbetet som Daniel lagt ner på att skapa webbsidan, uppstår det kostnader för att driva en sådan sida för bland annat webbhotell, vilket är anledningen till att jag skriver denna motion. I andra paragrafen i Scrabbleförbundets stadgar står det "Förbundets ändamål är att främja intresse för spelet Scrabble..." och för detta ändamål är det i dagens samhälle av yttersta vikt att ha en webbplats där vi alla kan spela.

Därför yrkar jag att Scrabbleförbundet ska ersätta Daniel Domert för de kostnader som han har haft och kommer att få för driften av https://www.wordfreakz.se/ .

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Åke Qvarfordt
(@ordbildad)
Active Member
Blev medlem: 3 månader sedan
Inlägg: 8
25/02/2019 6:49 e m  

Tänkte betala min medlemsavgift för 2019 så att jag kan lämna en poströst till årsmötet. Då uppstod följande fråga: Var på hemsidan hittar jag förbundets bankgironummer?


SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
25/02/2019 8:16 e m  

Om du klickar på "Om förbundet" så ligger informationen om postgirot där. Det är en egen rubrik med innehåll och inte bara namnet på rullistan. 

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Mimikryp
(@mimikryp)
Active Member
Blev medlem: 3 månader sedan
Inlägg: 13
26/02/2019 7:48 f m  
Postad av: Anna.Andersson

Om du klickar på "Om förbundet" så ligger informationen om postgirot där. Det är en egen rubrik med innehåll och inte bara namnet på rullistan. 

Postgiro? Postgiro bytte namn till plusgiro för typ 15 år sedan!


SvaraCitera
Åke Qvarfordt
(@ordbildad)
Active Member
Blev medlem: 3 månader sedan
Inlägg: 8
26/02/2019 11:11 f m  

... och dessutom är det ett bankgiro som förbundet har.


SvaraCitera
Åke Qvarfordt
(@ordbildad)
Active Member
Blev medlem: 3 månader sedan
Inlägg: 8
01/03/2019 11:28 f m  

Ang. motion om 25 minuters speltid.

Jag anser att motionen bör avslås. Vårt "enda" verkligt stora problem idag är rekryteringen av nya medlemmar. Om vi inte lyckas öka intresset för  IRL-scrabblespelande  kommer vår verksamhet snart att tyna bort. Att då försvåra för nybörjare att komma igång med tävlingsscrabble genom att förkorta speltiden är helt fel väg att gå. Praktiskt taget alla nya spelare jag stött på under mina sju år som IRL-spelare har tyckt att tidsbegränsningen är en jobbig sak med scrabble. Då ska vi naturligtvis inte göra det ännu svårare för de nya genom att införa kortare speltid. 

Naturligtvis är det riktigt, som Erik skriver i sin motion, att fler matcher under en turnering ger något större sportslig rättvisa, men detta är ändå av underordnad betydelse jämfört med den mycket viktigare frågan om att locka nya medlemmar. Och att speltiden är 25 minuter i engelskt scrabble tycker jag är irrelevant i sammanhanget. 


SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
09/03/2019 1:23 e m  

Jag anser att motionen ska antas med reservation för att SM och ABC ska fortsätta vara 30 minuter per person. 

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
10/03/2019 9:47 f m  

Idag klockan 14.00 börjar årsmötet. En länk till google Hangout kommer läggas ut en kvart innan mötet i denna flik och i Facebookgruppen "Scrabble på svenska". Ni kan redan nu läsa de motioner och proposition som finns. Propositionen ligger i egen tråd under forumkategori. Årsmöte 2019.

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Anna.Andersson
(@anna-andersson)
Member Ordförande Admin
Blev medlem: 11 månader sedan
Inlägg: 17
10/03/2019 1:50 e m  

https://hangouts.google.com/call/IQvVGz-0nQrvLCc0UMGmAEEI

Jag kom, jag såg, jag segrade.


SvaraCitera
Pia Mattsson
(@pia)
Medlem Moderator
Blev medlem: 1 månad sedan
Inlägg: 5
10/03/2019 7:28 e m  

Sammanfattning av årsmötet 2019

Scrabbleförbundets årsmöte hölls söndag 10/3. Totalt deltog 11 personer varav fem på plats i Solna och övriga på distans via videolänk. I år användes Hangout, vilket fungerade bra. Två medlemmar hade inkommit med poströster.

Flera saker diskuterades ivrigt. Det var också tydligt att varje person som deltar i årsmötet är viktig, då flera omröstningar var jämna och en slutade oavgjort.

Styrelsen blev omvald i sin helhet: Anna Andersson ordförande, Monica Ringheim kassör och Gerd Forss sekreterare.
Revisorer: Erik Elvers och Elof Hansjons (ny)

Tävlingskommitté: Alexandra Svanteson och Maria Åslund

Valberedning: Åsa Florholm och Roland Olsson

Höjd medlemsavgift: Den nuvarande medlemsavgiften (60 kr respektive 30 kr för medlemmar upp till 18 år) har varit oförändrad i åtminstone 15 år. Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för år 2020 till 80 kr respektive 40 kr. Förslaget 100 kr/50 kr förlorade med minsta möjliga marginal.

Utträde ur Sverok: Årsmötet biföll enhälligt styrelsens proposition om att gå ut ur moderförbundet Sverok. Förr erhölls bidrag från Sverok, men efter att de ändrat sina regler och främst gynnar föreningar med ungdomar, har det varit mycket lite nytta med medlemsskapet.

Motion om speltid: Erik Elvers hade lämnat in en motion om att ratinggrundande turneringar ska kunna ha så väl 25 som 30 minuters betänketid per spelare och match. Efter livlig diskussion bifölls motionen med rösterna 7-5. Från och med nu är det alltså upp till varje arrangör att när de lägger upp turneringen ange om det ska vara 25 eller 30 minuter.

Understöd för spelsajt: Jonathan Ljungberg hade lämnat in en motion om att Daniel Domert ska få betalt för de kostnader han har för sin sajten Wordfreakz där man kan spela Scrabble. Årsmötet konstaterade att sajten främjar förbundet och biföll motionen med tillägget “rimliga” kostnader och gav styrelsen i uppdrag att dra upp riktlinjerna.

Regler kring röstning mm: Årsmötet konstaterade att förbundet behöver se över reglerna kring bland annat hur man kan rösta utan att vara närvarande.

/Pia Mattsson


SvaraCitera
Share:
  
Arbetar

Vänligen Logga in eller Registrera dig