Notifications
Clear all

Göteborgsträning 2019  

Sida 5 / 8

Roland Olsson
Inlägg: 28
Admin
(@blackrat)
Webmaster
Blev medlem: 2 år sedan

Resultat från torsdagens (15/8) spel på Condeco:

Anders - Roland  365 - 382
A: ANKOMSt 75
R: AKTERST 64

Anders - Pia/Åke  322 - 373
P/Å: TROTSiG 66

Åke - Anders/Alexandra  368 - 338
Å: (L)ÅNGREsA 86

Anders - Alexandra  379 -272
AA: KALIFAt 81

Sebastian - Anders  371 - 309
S: NOTARIe 74

Alexandra - Roland  367 - 292
A: SCHäfER 91

Sebastian - Roland  384 - 317
S: AL(B)INISM 78
R: ELDKrA(F)T 70

Sebastian - Åke  386 - 301
S: INSäTTA 68
Å: bORRHÅL 67

Alexandra - Åke/Roland  422 - 327
A: BLIXTRA 84
Å/R: OVAnDEl 69

Pia - Alexandra  434 - 315
P: NEDISAD 66, RId(S)PORT 74

Svara
Åke Qvarfordt
Inlägg: 21
(@ordbildad)
Eminent Member
Blev medlem: 2 år sedan

Igår den 29/8 spelade vi 13 matcher på Condeco (största matchantalet sedan i januari). Åtta personer deltog under större eller mindre del av tiden och åstadkom följande resultat:

Sonny - Åke  384 - 334
S: LEKTrIS

Åke - Sonny  337 - 348
Å: LÖne(P)OTT

Julia/Sebastian - Alexandra  345 - 348
J/S: K(R)ONgLAS
A: SAMEtIN(G)

Roland - Åke  391 - 355
R: PoLLaRE

Åke - Julia  388 - 357
Å: EKlATAn(T)

Anders - Julia  355 - 331
A: PEnSIOn

Alexandra - Sebastian  387 - 261

Sebastian - Julia  334 - 346

Alexandra - Anders  408 - 290
AS: SAUDIsK

Alexandra - Roland  455 - 379
A: SNARHeT, ELRITSA, SOlRESA
R: BENREST

Anders - Sebastian  320 - 357

Sebastian/Roland - Alexandra  396 - 337
S/R: NYRAkAD

Anders - Åke  429 - 314
A: ANSiKTE, GoLFARE

 

 

 

 

 

Svara
Alexandra Svanteson
Inlägg: 15
Moderator
(@asvanteson)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Jag hittade protokollen från veckan dessförinnan (22/8):

Anders - Alexandra 398-336  AA: TrANSIT 64p.; AS: TRuBADU(R) 67p.

Alexandra - Kalle 347-408  K: (U)NDERArT 83p.

Roland - Anders 406-270  R: *FRIpASS 74p.

Anders - Kalle 320-381  K: aRTONDE 72p.

Alexandra - Anders 364-308  AA: FÖr(T)UNNA 71p.

Kalle - Roland 262-466  R: ALERTEn 69p, MA(T)TREND 70p.

Alexandra - Roland 302-320 R: DANSARe 77p.

Svara
Roland Olsson
Inlägg: 28
Admin
(@blackrat)
Webmaster
Blev medlem: 2 år sedan

Här kommer resultaten från torsdagens (5/9) IRL-spel på Condeco:

Paul - Pia/Sonny  255 - 405
P: PIANOlA 72, FÄRSErA 76

Åke - Sebastian  354 - 316
Å: IRANSKa 65

Sonny - Åke  374 - 309
S: GISSlAN 71

Sonny/Anders - Åke 343 - 359
S/A: fÖrORDA 74

Åke - Julia  359 - 387
J: SENTIDA
Å: gRÄTTEN

Roland - Anders  320 - 334

Julia - Åke  305 - 367

Kalle - Roland  327 - 376
R: RENSTEK 62, (S)OPtUNnA 69

Pia - Anders  387 - 292
P: ADERToN 72

Paul/Kalle - Roland  425 - 370
R: *pINNS(T)EN 76
P/K: InVALID 74

Kalle - Julia  304 - 369
J: sTEGLIT(S) 68

Sonny - Julia  379 - 331
S: GRÄVARE 66

Julia - Sebastian  405 - 396
S: MANDORl(A) 72
J: E(S)TETISK 72, DÖtRIST 65

Anders - Julia  321 - 388
J: REGNSK(U)R 76
A: BlAN(D)RAS 64

Svara
Alexandra Svanteson
Inlägg: 15
Moderator
(@asvanteson)
Medlem
Blev medlem: 2 år sedan

Hej hej. Här är resultaten från i torsdags (12/9):

Sonny - Alexandra  350-324

S: *OHINDrA(D) 67

 

Anders - Sonny  404-323

A: STANDAR 69

S: S(T)aNSARE 64

 

Sonny - Anders  360-283

S: HANDsTIL 62 (ej noterat vilken som låg)

 

Anders - Alexandra  363-345

AA: PoStBOX 85

 

Alexandra - Anders  365-278

 

Pia - Alexandra  356-351

P: pORTIER 79

 

Anders - Roland  242-487

R: bORTL(A)GD 70, AL(P)InIST 70

 

Anders - Sebastian  290-408

S: DEkODER 79

 

Alexandra - Roland  358-295

A: oLIKHEt 69

 

Sebastian - Roland  372-324

R: *BORT(A)MåL 65

 

Sebastian - Pia  298-377

P: ANSNiNG 76

 

och sist men inte minst på ena protokollet helt namnlöst och på andra "Si" mot "So" - jag gissar:

Sebastian - Sonny  399-343

SB: SURIKAT 82

SA: (B)rÅKNING 67

Svara
Sida 5 / 8
Share: