Direktsändning

SM-fest och/eller luncher  
Just nu: Turneringen är avslutadUppdaterat 2015-07-20 19:07
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits

Rond 1
Mikael Forss - Gerd Forss 330 - 471ONORMALÖSTSIDA SkÄRNiN(G)
Otto Forss - Anita Mansnerus 295 - 379
Maria Ellfolk-Lasén - Anders Skjäl 347 - 391FNITTeRoMTANKE
Snittpoäng: 369

Rond 2
Anders Skjäl - Anita Mansnerus 357 - 379RESENÄRMATbORD
Gerd Forss - Maria Ellfolk-Lasén 385 - 316B(O)RTVAlD
Mikael Forss - Otto Forss 449 - 304BESTYRa ELrITSA
Snittpoäng: 365

Rond 3
Anita Mansnerus - Gerd Forss 369 - 387NEDEmOT hELSIDA
Anders Skjäl - Mikael Forss 399 - 281STATaRE
Otto Forss - Maria Ellfolk-Lasén 338 - 405(R)ADIOTAl
Snittpoäng: 363

Rond 4
Anita Mansnerus - Gerd Forss 386 - 300MATrONA
Maria Ellfolk-Lasén - Anders Skjäl 440 - 331SEPARAT
Mikael Forss - Otto Forss 325 - 342STåLMAN
Snittpoäng: 354

Rond 5
Gerd Forss - Anders Skjäl 379 - 359MjUKDEL(M)ORSNINg
Otto Forss - Anita Mansnerus 298 - 366TORRSIm
Maria Ellfolk-Lasén - Mikael Forss 371 - 291AnISEtT
Snittpoäng: 344

Rond 6
Anita Mansnerus - Maria Ellfolk-Lasén 394 - 474BORGARE (S)KINNArEKOLLAPS(A) *LöVMATT(A)
Gerd Forss - Mikael Forss 312 - 402KAnSLIS(T)INRäKNA
Anders Skjäl - Otto Forss 416 - 259
Snittpoäng: 376

Rond 7
Anita Mansnerus - Maria Ellfolk-Lasén 370 - 361SKALPeR(A)SNARHET
Otto Forss - Gerd Forss 362 - 335
Mikael Forss - Anders Skjäl 369 - 405STRItTAMOuS(S)ERA
Snittpoäng: 367